|sâmbătă, iunie 19, 2021
  • Follow Us!

PSD şi UNPR l-au înlocuit pe liberalul Ştefan Floricel cu venerabilul Ion Costache în CA al Apavil 

apavil

Dezbateri aprinse au fost luni, 31 martie, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Râmnicului la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 298/147 din 20 noiembrie 2012 referitor la mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA Vâlcea, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 5 iunie 2013. Consilierii PSD şi UNPR, prin vocea lui Valeru Amza, au anunţat că îl propun pentru a ocupa un post de membru al consiliului de administraţie al Apavil pe Ion Costache (impus de Ion Cîlea), care să-l înlocuiască pe Cristian Ştefan Floricel, susţinut de liberali. În schimb, liberalii, prin vocea consilierului liberal Gheorghe Ioniţă (reprezentantul CL în adunarea acţionarilor la Apavil), au susţinut că nu există temei legal pentru înlocuirea lui Ştefan Floricel, revocarea putându-se face doar dacă persoana în cauză nu şi-a îndeplinit prevederile contractului de management. Până la urmă, preşedintele de şedinţă Vasile Cocoş a anunţat că se va trece la votul secret pe buletine. Din cei 23 de consilieri locali prezenţi, 12 (de la PSD, UNPR şi unul de la PP-DD) au votat pentru ca Ion Costache să facă parte din consiliul de administraţie al Apavil, în locul lui Ştefan Floricel. În urmă cu o săptămână, grupul de consilieri locali din Râmnicu Vâlcea ai Alianţei PSD-UNPR (cu excepţia viceprimarului PSD Ion Gigi Matei), format din Valeru Amza, Maria Bobeanu, Vasile Cocoş, Adina Dobrete, Ion Gherghinaru, Gheorghe Mihăilescu, Ionuţ Nuică, Marin Olteanu, Dumitru Ţârdea şi Eusebiu Veţeleanu, a depus la Primăria Râmnicului un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 298/147 din 20 noiembrie 2012 referitor la mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA Vâlcea, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 5 iunie 2013. Concret, se cerea înlocuirea lui Ştefan Cristian Floricel din consiliul de administraţie al Apavil, cu o altă persoană selectată de BDO Outsourcing Services, precum şi mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la SC Apavil SA să convoace de urgenţă adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe numirea membrilor consiliului de administraţie al societăţii, aşa cum au fost nominalizaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 5 iunie 2013. Cei zece consilieri locali ai Alianţei PSD-UNPR susţineau că „la adoptarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 151 din 5 iunie 2013, s-au nominalizat doi funcţionari publici, respectiv Cristian Ştefan Floricel şi Vasile Popescu, fără a ţine cont de Hotărârea Consiliul Judeţean Vâlcea nr. 64/2013, încălcându-se astfel prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011. Conform rezultatului procesului de evaluare-selecţie a candidaturilor depuse pentru postul de membru al consiliului de administraţie al SC Apavil SA, desfăşurat în perioada septembrie-octombrie 2012, întocmit de BDO Outsourcing Services, Vasile Popescu are statut de funcţionar public şi a dovedit că are experienţă şi o perspectivă tehnică asupra sectorului de apă din poziţia de middle management avută în cadrul unei societăţi din domeniul gospodăriei comunale, iar Cristian Ştefan Floricel are statut de funcţionar public fără experinţă la o societate de profil, motiv pentru care propunem înlocuirea acestuia din urmă. Mai mult, necesitatea si urgenta introducerii pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din luna martie 2014 a acestui proiect de hotărâre este justificată de faptul că pentru accesarea primei trageri din creditul acordat de BERD în sumă totală de 13,7 milioane de euro, SC Apavil SA trebuie să prezinte documente justificative necontestate si valabile, de numire a membrilor consiliului de administraţie. Cum accesarea acestor fonduri este condiţionată de funcţionarea SC Apavil SA în condiţiile legii, cu organe de conducere statutar alese, în conformitate cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale actului constitutiv al SC Apavil SA, ale statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea şi a hotărârilor adoptate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de acţionari, orice întârziere în numirea, cu respectarea dispoziţiilor legale, a consiliului de administraţie al societăţii are consecinţe deosebit de grave şi duce la neîndeplinirea de către SC Apavil SA Vâlcea a condiţiilor prevăzute pentru prima tragere din contractul de credit încheiat cu BERD”.

(Petre Coman)

Leave a Response