|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Iulian Voicu şi-a salvat postul de consilier local 

voicu iulian

 

Joi, 27 februarie, ar fi trebuit să fie ultima şedinţă la care participa avocatul Iulian Voicu din calitate de consilier local PP-DD în Râmnicu Vâlcea. Aproape toată conducerea PP-DD Vâlcea, în frunte cu preşedintele Marian Ion Cristinel şi consilierii judeţeni Teodor Trancă şi Mircea Iova, veniseră în sala de şedinţe să savureze momentul şi să-i cânte „prohodul” lui Iulian Voicu. N-a fost să fie pentru că la începutul şedinţei, primarul Emilian Frâncu a anunţat retragerea de pe ordinea de zi a primului punct, respectiv proiectul de hotărâre prin care se lua act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a lui Iulian Voicu şi validarea mandatului lui Octavian Tiberiu Georgescu (actual consilier judeţean PP-DD). Primarul Frâncu a motivat acest gest întrucât, cu câteva zile înainte de şedinţa Consiliului Local, avocatul Iulian Voicu a depus la Primăria Râmnicului o întâmpinare în care se precizează următoarele: „Art. 12 pct. 4 din Statutul PP-DD spune clar că excluderea unui membru de partid îşi produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii de excludere. Art. 19 punctul. 4 din Statutul PP-DD menţionează că hotărârea Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii asupra contestaţiei cu privire la hotărârea de excludere are caracter definitiv. În această situaţie până la momentul hotărârii Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii excluderea nu-şi produce efecte, conform art. 12 punct 4 din Statutul PP-DD, iar eu am calitatea de membru PP-DD în continuare. Art. 9 pct. h1 din Legea nr. 393/2004 a aleşilor locali spune că încetează mandatul de consilier local la momentul pierderii calităţii de membru al partidului deci pentru PP-DD, conform Statutului, la momentul hotărârii Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii asupra contestaţiei. Luni, 24 februarie 2014, în termen legal, am trimis prin poştă cu confirmare de primire şi valoare declarată, contestaţie la Hotărârea 15 februarie 2014, de excludere a subsemnatului la Comisia Naţională de Statut, Etică şi Litigii a PP-DD urmând a fi fixat un termen pentru audierea mea”. Reamintim că în data de 20 februarie, preşedintele PP-DD Vâlcea, deputatul Marian Ion Cristinel, a înregistrat la Primăria Râmnicului adresa nr. 107 în care se menţionează următoarele: „Prin prezenta, vă comunicăm faptul că, domnul Iulian Voicu şi-a pierdut calitatea de membru al Partidul Poporului – Dan Diaconescu din data de 14 februarie 2014, potrivit art 17, lit. f din Statutul Partidului Poporului – Dan Diaconescu. Conform art. 9, alin. 2, lit. hl din Statutul Aleşilor Locali nr. 393/2004 republicat, mandatul de consilier local al domnului Iulian Voicu încetează de drept. Vă rugăm să validaţi în funcţia de consilier local pe domnul Octavian Tiberiu Georgescu, membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu, aflat pe locul trei pe lista de candidaţi ai Partidului Poporului – Dan Diaconescu pentru Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, judeţul Vâlcea, la alegerile locale din data de 10 iunie 2012. Anexăm, alăturat, Hotărârea nr. BNC/15 din 14 februarie 2014 a Biroului Naţional de Coordonare prin care s-a dispus excluderea din partid a lui Iulian Voicu”.

(Petre Coman)

Leave a Response