|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va tranşa definitiv litigiul privind Hala Centrală 

univers

Cauza privind anularea Hotărârii de Guvern nr. 54/2008 referitoare la imobilul Hala Centrală din Râmnicu Vâlcea este de departe cel mai important litigiu al SC Univers SA, întrucât priveşte cel mai valoros imobil din patrimoniul societăţii. Prima instanţă – Curtea de Apel Piteşti – prin Sentinţa civilă nr. 45 F-C din 11 februarie 2009 a respins excepţia de nelegalitate a HG 54/2008 pentru modificarea si completarea unor anexe la HG 1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea. Instanţa de recurs – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – a admis recursul formulat UNIVERS, a desfiinţat sentinţa Curţii de Apel Piteşti şi a trimis dosarul pentru spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Instanţa de fond, la rejudecare, a admis pentru prima dată excepţia de nelegalitate formulată şi a constatat nelegalitatea HG nr. 54/2008 în privinţa poziţiei 86 „Teren aferent Hală Piaţă Centrală” din Anexa nr. l şi parţial în privinţa poziţiei nr. 1124 „Hală Piaţa Centrală – 68 mp” din aceeaşi Anexă nr. 1. S-a formulat recurs de către UNIVERS SA. Instanţa de recurs – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – a admis recursul declarat de UNIVERS SA, a desfiinţat sentinţa Curţii de Apel Piteşti şi a trimis dosarul pentru o nouă rejudecare aceleiaşi instanţe. Instanţa de fond, la rejudecare, a admis excepţia de nelegalitate formulată şi a constatat nelegalitatea HG nr. 54/2008 în privinţa poziţiei 86 „Teren aferent Hală Piaţă Centrală” din Anexa nr. l şi parţial în privinţa poziţiei nr. 1124 „Hală Piaţa Centrală – 68 mp” din aceeaşi Anexă nr. 1. S-a formulat recurs de către UNIVERS SA, Guvernul României şi Primăria Râmnicului, iar la data de 27 martie 2013 ICCJ a respins recursul declarat de SC Univers SA Râmnicu Vâlcea împotriva Sentinţei nr. 335/F-CONT din 26 septembrie 2012 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Instanţa supremă a admis recursurile declarate de Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin primar, şi Guvernul României împotriva aceleiaşi sentinţe şi în consecinţă, a modificat sentinţa atacată, în sensul că a respins excepţia de nelegalitate invocata de SC Univers SA Râmnicu Vâlcea. Societatea a formulat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie contestaţie în anulare împotriva acestei decizii care se va soluţiona la data de 21 octombrie 2014.

(Petre Coman)

Leave a Response