|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Cererile de înscriere la pensie de invaliditate au crescut exploziv anul trecut cu 55% faţă de anul 2012 

Digital Camera

• Potrivit unei statistici realizate de Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea,

Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, directorul Casei Judeţene de Pensii Vâlcea, Gabriel Andreescu, a prezentat raportul activităţii desfăşurate în anul 2013. Prin Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea s-a asigurat lunar plata următoarelor categorii de prestaţii: pensii de limită de vârstă – 63.662, pensii anticipate – 123, pensii anticipate parţiale – 476, pensii de invaliditate gradul I – 2.032, pensii de invaliditate gradul II – 11.819, pensii de invaliditate gradul III – 9.620, pensii urmaş – 13.388, pensii pentru activitate numai în sectorul agricol – 11.904, ajutor social – 30, pensii IOVR – 161, indemnizaţii veterani de război – 3.007, indemnizaţii DL nr. 118/1990 pentru persoane persecutate din motive politice – 352, indemnizatii Legea nr. 189/2000 pentru persoane persecutate din motive etnice – 404, indemnizatii Legea nr. 309/2002 persoane care au efectuat stagiul militar in detasamente de muncă – 3.423, ajutoare pentru soţul supravieţuitor acordate conform Legii nr. 578/2004 – 5.442, luptatori care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989 – 66, beneficiari de indemnizatie sociala minim garantata sector stat – 10.074. În evidenta Casei Judetene de Pensii Valcea se afla 66 de dosare de acordare a drepturilor prevazute de Legea nr.341/2004 a recunostiintei fata de eroii – martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei  romane  din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, cu modificarile si completarile ulterioare din care 49 sunt  dosare active iar 17 cu plata suspendata in baza prevederilor Legii nr. 283/2011. În conformitate cu dispozitiile din Ordonanta de Urgenta nr. 29/2013, nu se acorda indemnizatia lunara reparatorie prevazuta de Legea nr. 341/2004 pentru urmatoarele categorii de beneficiari: luptatori remarcati prin fapte deosebite; copii eroilor martiri, indiferent de varsta , daca nu sunt incadrati in nicio forma de invatamint ori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor. Precizam ca  acestor categorii de beneficiari li se va acorda, dupa caz, numai indemnizatia lunara adaugata la pensia pentru limita de varsta.

Deciziile de revizuire emise  pe baza Odonantei  de Urgenta  a Guvernului nr. 59/2011 pentru pensiile de serviciu ale  personalului auxiliar de specialitate, al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, ale deputatilor si senatorilor si ale personalului Curtii de Conturi au fost contestate in instanta iar pentru 52 de cazuri s-a dispus repunerea in plata a pensie de serviciu. Este asigurata plata in conturi curente la banci pentru 28.353 pensionari cu o valoare totala lunara a pensiilor de 26,9 milioane de lei din care 24,91 milioane de lei din bugetul asigurarilor sociale, 2 milioane de lei din bugetul de stat si 25.519 lei din fondul pentru accidente de munca si boli profesionale. Se observa o crestere a numarului cererilor de inscriere la pensie de invaliditate cu 55,5% in anul 2013 fata de anul 2012, crestere generata de aparitia Deciziei Curtii Constitutionale nr. 680/26 iunie 2012, care a declarat neconstitutionala sintagma „în raport cu varsta, conform tabelului nr. 3” din cuprinsul art. 73 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 urmand ca pensia de invaliditate sa se acorde in functie de stagiul de cotizare realizat de persoana asigurata fara a se mai cere un stagiu minim de cotizare. S-au efectuat lucrari de modificare a drepturilor de pensie pentru 10.293 dosare care au constat in: adaugiri stagiu de cotizare, adaugiri sporuri, adaugiri grupe de munca, schimbari de grade de invaliditate, treceri de la pensia de invaliditate, anticipata sau anticipata partiala la pensia de limita de varsta, modificarea numarului de urmasi, suspendarea platii pensiei, incetarea platii pensiei, anularea deciziei etc. În anul 2013 s-au aplicat prevederile din Legea nr. 263/2010 in sensul ca la punctajul mediu anual s-a aplicat un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011. Începand cu anul 2013, castigul salarial mediu brut realizat este cel definitiv cunoscut, in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior comunicat de Institutul National de Statistica. Indicele de corectie pentru anul 2013 a fost e 1.06 si s-a aplicat persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu ianuarie 2011 indiferent de categorie.

(Marian Dinu)

Leave a Response