|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Senatorul Adrănel Cotescu a sesizat Ministerul Agriculturii în privinţa unor plăţi ilegale către ANIF 

cotescu

 

 

Recent, senatorul liberal Adrănel Cotescu a adresat o întrebare lui Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în privinţa unor plăţi ilegale către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. „Constantin Bărzăgeanu, primarul comunei Mihăeşti, localitate componenta a colegiului pe care il reprezint, mi-a adus la cunostinta o situatie ingrijoratoare cu privire la funcţionare Agenţiei Naţionale de Imbunatatiri Funciare. Concret, comuna Mihaesti, are o creanţa de 14.486 lei către ANIF reprezentând contravaloarea unei presupuse prestatii reprezentând «eliberare aviz pentru scoatere din circuitul agricol a suprafeţei de 302.307 mp, situate in localitatea Mihaesti, sat Barsesti». Suma solicitata de ANIF a fost pentru emiterea unui aviz care, conform normelor legale in vigoare, nu era necesar comunei Mihaesti. Conform titlului de proprietate al Comunei Mihaesti nr. 20882/05.04.2013 (eliberat ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate), suprafaţa primita in proprietate (care include si terenul in cauza) are categoria de folosinţa de «alte terenuri neagricole». Ordinul nr. 534/01.10.2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general prevede la punctul 8 «Criteriile de clasificare şi identificare a categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a construcţiilor». În continuare, sunt exemplificate la punctele 8.2.1., 8.2.2, terenurile arabile, păşunile. Punctul 8.2.11 – terenuri degradate si neproductive. Aceasta categorie cuprinde terenurile degradate si cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetatie. Din aceasta categorie fac parte: rape, ravene, torenti – alunecari active de teren care sunt neproductive cand nu sunt impadurite. Prin urmare, terenul in speţa fiind unul neproductiv, nu erau necesare scoaterea acestuia din circuitul agricol si nici avizul emis de ANIF – presupusa prestatie efectuata de creditor pe care isi intemeiaza prezenta cerere. Cererea de emitere a avizului formulata de către comuna Mihaesti a fost facuta dintr-o eroare, fiind de buna-credinta ca aceste documente ar fi fost necesare, motiv pentru care au si achitat parţial suma de 5000 de lei. La scurt timp, comunei Mihaesti i s-a comunicat de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale faptul ca nu este necesara scoaterea din circuitul agricol si nici avizul emis de ANIF. Prin adresa nr. 1519/18.10.2013 comuna Mihaesti a adus la cunostinta ANIF eroarea privind emiterea avizului, avand in vedere prevederile legale care nu au fost respectate chiar de către anif. ANIF a dat curs unui cereri fara a verifica legalitatea acesteia. În aceste condiţii, nici macar ANIF nu a făcut verificările necesare din care ar fi rezultat ca cererea comunei Mihaesti era lipsita de obiect avand in vedere menţiunile mai sus făcute. Pe langa faptul ca plata către ANIF este nejustificata, suma de 14.486 lei este impovaratoare pentru bugetul firav al unei localitati rurale cum este comuna Mihaesti din judeţul Valcea. Comuna Mihaesti considera ca o posibila soluţie ar fi retragerea de către ANIF a avizului in cauza, emis fara justificare legala, si pe cale de consecinţa, anularea creanţei de 14.486 si restituirea avansului de 5000 de lei. Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi ce masuri veti dispune prin intermediul ministerului pe care il conduceţi pentru soluţionarea acestei situatii”, menţionează senatorul Cotescu.

Leave a Response