|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

SC Pieţe Prest SA va dispune în acest an de un buget de peste 10,1 milioane lei 

piete prest

 

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul acesta în cazul societăţii Pieţe Prest SA. Se estimează că în acest an SC Pieţe Prest SA va realiza venituri de 10,14 milioane de lei, din care prestări servicii (întreţinere şi amenajare spaţii verzi, întreţinere mobilier stradal, salubritate) – 6 milioane de lei; închirieri spaţii şi terenuri şi venituri din pieţe, târguri – 3,15 milioane de lei; prestări servicii (cimitire, grupuri sociale, Moara Goranu, parcări, Grădina Zoologică) – 895.000 lei; alte venituri (costul aferent producţiei în curs) – 100.000 lei. Nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza în anul 2014 este mai mic cu suma de 266.000 lei comparativ cu veniturile din exploatare realizate în anul 2013. Diminuarea pe total a veniturilor estimate se datorează reducerii surselor de venituri prin predarea Bazei de Agrement Ostroveni în administrarea Direcţiei Administrării Domeniului Public şi de creşterea veniturilor la alte surse. În elaborarea structurii şi în estimarea cheltuielilor pentru anul 2014, SC Pieţe Prest SA a avut în vedere funcţionarea in condiţii de eficienta a activitatilor de administrare delegate si respectarea prevederilor legislative în ceea ce priveşte elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Cheltuielile prognozate a fi efectuate fiind de 10,13 milione de lei din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii – 2,83 milioane de lei; cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate – 453.000 lei; cheltuieli cu personalul – 6,72 milioane de lei; alte cheltuieli de exploatare – 120.000 lei. Nivelul total al cheltuielilor, comparativ cu cheltuielile realizate în anul 2013, înregistrează o diminuare în sumă de 204.000 lei. Influenţa rezultă în principal din diminuarea cheltuielilor de exploatare ca urmare a preluării serviciului delegat de administrare a Bazei de Agrement Ostroveni şi cheltuielilor aferente creşterii fondului de salarii ca urmare a majorării salariului minim pe economie în anul 2014, cu influenţe asupra rezultatului brut. În anul 2013 numărul mediu de personal a fost de 358 iar la 31 decembrie 2013 personalul angajat a fost de 351 angajaţi. Pierderea înregistrată la acest sector de activitate influenţează negativ capacitatea de funcţionare şi dezvoltare a SC Pieţe Prest SA, fapt pentru care în programul de investiţii pe anul 2014 nu s-au putut aloca sume având ca sursă de finanţare cota de profit (dezvoltare) cuprinsă în preţurile şi tarifele aplicabile lucrărilor şi serviciilor.

(Petre Coman)

Leave a Response