|duminică, iulie 3, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea va aproba bugetul propriu pe 2014 şi lista obiectivelor de investiţii 

consiliul-judetean

 

 

Vineri, 7 februarie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 12 proiecte de hotărâri sau informări, plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Printre altele, se va discuta şi aproba proiectul de hotărâre privind: bugetul propriu al judeţului Vâlcea, lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017; programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 – 2017; bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 – 2017; bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 – 2017; bugetul împrumutului intern şi a listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul intern, pe anul 2014; repartizarea pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 – 2017. Tot în cadrul şedinţei CJ Vâlcea vor mai fi dicutate şi aprobate următaorele propuneri: raport anual privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea în cursul anului 2013; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013; aprobarea nivelului taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2014; stabilirea contribuţiei lunare datorate Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, în anul 2014; majorarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistenţă medico-socială din Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti; modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18 din 26 februarie 2010 înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Valcea; darea în administrarea Tribunalului Vâlcea a unor spaţii în suprafaţă de 80 mp, situate la etajul III, în imobilul Centrul Militar Judeţean din strada Maior V. Popescu nr. 8, municipiul Ramnicu Valcea, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea; darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea a unor spaţii în suprafaţă de 80 mp, situate la etajul III, în imobilul Centrul Militar Judeţean din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea.

Leave a Response