|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali PDL au acuzat Primăria că aruncă 500.000 euro pe înlocuirea unei conducte de 6 km de apă sărată 

risipa bani publici

Multe discuţii aprinse au fost vineri, 31 ianuarie, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea la propunerea de aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire conductă apă sărată pentru alimentare Baza de agrement Ostroveni Râmnicu Vâlcea” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi. Consilierul PDL Mihai Persu a spus că valoarea de peste 500.000 euro, care este alocată pentru această investiţie, este exagerat de mare, în condiţiile în care lucrarea prevede monatarea a mai puţin de 6 km de conductă. Însă, viceprimarului Ion Gigi Matei nu i s-a părut mare suma repartizată pentru lucrarea în cauză, adăugând că, de fapt, valoarea finală va rezulta în urma… organizării licitaţiei şi că oricum investiţia nu este inclusă în proiectul de buget local pe acest an. Până la urmă, propunerea a trecut în forma propusă de Primăria Râmnicului, cu toată opoziţia celor cinci consilieri locali de la PDL. În aceste condiţii, s-a aprobat executarea obiectivului de investiţii „Înlocuire conductă apă sărată pentru alimentare Baza de agrement Ostroveni Râmnicu Vâlcea” la valoarea totală de 2,44 milioane de lei, respectiv 542.000 euro. Potrivit documentaţiei tehnice, alimentarea cu apă sărată a Bazei de Agrement Ostroveni din Rm. Vâlcea este realizată în prezent cu o conductă de 11 mm din oţel şi parţial din PVC de presiune, care are o vechime de peste 30 de ani. Amplasamentul acesteia este pe domeniul public al municipiului Rm. Vâlcea şi pe terenuri proprietate persoane fizice sau juridice. Traseul existent urmăreşte DN67 Horezu – Rm Valcea, în faţă la SC Vel Pitar SA, unde traversează drumul prin podeţul transversal existent, intră pe DN 64, traversează drumul prin podeţ existent, unde sunt montate şi alte conducte de termoficare şi apă, podeţ ce se continuă şi sub limita de cale ferata Rm. Vâlcea – Drăgăşani, unde este montată şi conducta de apă sărată. „Datorită vechimii şi exploatarii neîntrerupte, conducta de alimentare cu apă sărată a Bazei de Agrement Ostroveni şi armăturile anexe, prezintă un grad avansat de uzură datorită coroziunii. Ca urmare, starea tehnică actuală a conductei de alimentare cu apă sărată a Bazei de Agrement Ostroveni, nu asigură condiţiile minime necesare îndeplinirii cerinţei esenţiale rezistenţă mecanică – stabilitate, igienă, sănătate, mediu şi siguranţă în exploatare. Având în vedere gradul avansat de uzură şi pentru a evita inundarea terenurilor cu saramură, a costurilor suplimentare generate de pierderile de saramură precum şi de eliminarea deselor intervenţii de reparaţiile, se propune înlocuirea actualei conducte corodate din ţeavă neagră din oţel, cu ţeavă PEHD, prin care se va mări gradul de siguranţă în exploatare, se vor elimina pierderile de apă sărată şi contaminarea solului inclusiv eliminarea distrugerii recoltelor şi se va menţine calitatea apei sărate folosită în scopuri terapeutice în Baza de Agrement Ostroveni. Se propune înlocuirea conductei de pe domeniul public şi alegerea unde este cazul a unui nou traseu pe domeniul public pentru zonele în care este montată pe terenuri private. În lungul traseului drumului naţional conducta va păstra traseul vechi, dacă este montată pe trotuar, sau spaţiu verde, iar acolo unde este montată pe carosabil se va găsi traseu nou cât mai aproape de proprietăţi funcţie de restul de utilităţi existente. Prin realizarea investiţiei propuse nu se afectează mediul natural nici pe perioada de execuţie şi nici în timpul utilizării”, se arată în raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind investiţia „Înlocuire conductă apă sărată pentru alimentare Baza de agrement Ostroveni Râmnicu Vâlcea”.

(Petre Coman)

Leave a Response