|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Bilanț pe anul 2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea: Rezultate bune cu un număr redus de procurori 

PARCHET1

Ca urmare a prezentării bilanţului de activitate pe  anul 2013 de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea, la data de 24.01.2014, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea este împuternicit să prezinte sinteza raportului de bilanţ a activităţii.

În anul 2013, procurorii din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au acţionat în vederea aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în Constituţia României, Codul de procedură penală, Legea de organizare judiciară şi ordinele Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Combaterea eficientă a infracţiunilor de corupţie, evaziune fiscală și contrabandă, a celor de violenţă şi a celor îndreptate împotriva patrimoniului persoanelor au constituit o prioritate în activitatea procurorilor.

 

Volumul de activitate la nivelul unităţilor de parchet şi pe structuri specializate

 

Astfel, în anul 2013, procurorii din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat un număr total de 58.195 dosare penale, plângeri, lucrări generale şi participări în şedinţele de judecată, din care: 35.811 dosare penale, 4.113 plângeri şi 9.789 lucrări generale faţă de anul 2012 când au fost de soluţionat 54.525 dosare, plângeri şi alte lucrări, din care 33.759 dosare penale, 3.188 plângeri şi 8.925 lucrări  generale, înregistrându-se în anul 2013 o creştere de 6,73%, iar în ceea ce priveşte dosarele penale de soluţionat, înregistrându-se o creştere de 6% in anul 2013, faţă de anul 2012.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, numărul de participări  ale procurorilor din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea în şedinţele de judecată a fost în anul 2013 de 8.482 faţă de 8.653 în anul 2012, în scădere cu 1,97 %.

 

 

 

 

 

 

 

Volum total de activitate ( soluţionate):

 

 

 

În anul 2013 au fost soluţionate  un număr total de 36.466 dosare penale, plângeri, lucrări generale şi participări în şedinţele de judecată, faţă de 31.555 în anul 2012, înregistrându-se o creştere de 15,56 %.

Din acestea, au fost soluţionate 14.772 dosare penale faţă de anul  2012 când au fost soluţionate 11.583 dosare, în creştere cu 27,5 %. De asemenea, au fost soluţionate  3.424 plângeri şi 9.789 lucrări generale faţă de anul 2012 când au fost soluţionate 2.394 plângeri şi 8.925 lucrări generale, în creştere cu 42,98 % la plângeri şi respectiv 9,68 % la lucrări generale.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, numărul de participări  ale procurorilor din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea în şedinţele de judecată a fost în anul 2013 de 8.482 faţă de 8.653 în anul 2012, în scădere cu 1,97 %.

Prin rechizitoriu au fost soluţionate în anul 2013 un număr de 703 cauze, faţă de 509  cauze în anul 2012. În total, se înregistrează o creştere semnificativă de 38,11% la numărul de rechizitorii întocmite în anul 2013 faţă de anul 2012.

La urmărire penală proprie efectuată de procuror se remarcă o creştere de 36,1 % a numărului de rechizitorii, in timp ce la supravegherea cercetărilor se constată o creştere de  38,2 %.

În cursul anului 2013 au fost trimişi în judecată un număr total de 915 inculpaţi, faţă de perioada de referinţă când au fost trimişi în judecată un număr total  685 de inculpaţi,  în creştere cu 34 %.

Din numărul total al inculpaţilor, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv în anul 2013, 70 de inculpaţi faţă de 76 în anul 2012, în scădere cu 8 %.

În cursul anului 2013 s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată faţă de 4.575 persoane faţă de 3.860 în anul 2012, înregistrându-se o creştere totală de 19 %. Din acestea, s-au adoptat soluţii de 181 C.pen. faţă de 3.438 învinuiţi,  în creştere cu 14% faţă de anul 2012 când au fost  adoptate astfel de soluţii faţă de  3.024 învinuiţi.

La finele anului 2013  au rămas nesoluţionate un număr de 18.619 dosare, faţă de anul 2013 când au rămas în stoc 20.017 dosare, în scădere cu 12%. Din acestea, 8.815 dosare sunt cu autori cunoscuţi şi 8.804 dosare cu A.N., constatându-se scăderi faţă de anul 2012 de 12% la dosarele cu autori cunoscuţi şi de 2% la cele cu A.N.

În anul 2013, la urmărire penală proprie, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea nu au înregistrat soluţii de restituire a cauzelor la procuror de către instanţele de judecată, însă s-a dispus achitarea unui inculpat în baza disp. art. 18/1 C.pen., cu 67% mai puţin faţă de anul 2012 când s-a dispus achitarea unui număr de 3 inculpaţi în temeiul art. 18/1 C.pen. precum şi achitarea unui număr de trei inculpaţi, în baza disp. art. 10 lit. a C.pr.pen. şi respectiv 10 lit. d C.pr. pen. (unul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea şi doi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu).

În perioada analizată, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat 690 dosare, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală şi contrabandă, din care au fost soluţionate 237 cauze.

În anul 2013 au fost întocmite 14 rechizitorii, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, fiind trimişi în judecată 35 de inculpaţi, din care 3 în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2012, când au fost întocmite 7 rechizitorii, fiind trimişi în judecată 22 inculpaţi. Prejudiciile aduse bugetului de stat în aceste cauze sunt în valoare de 12.560.121 lei,  fiind instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestora in valoare de 3.199.520 lei.

Se constată creşterea numărului de rechizitorii în acest domeniu, de la 7 – in anul 2012 la 14 – în anul 2013, instrumentarea de către procurori a unor cauze complexe, cu grupări infracţionale, care au adus prejudicii însemnate bugetului de stat, precum şi preocuparea crescută pentru recuperarea acestor prejudicii şi instituirea de măsuri asigurătorii în acest scop.

 

Activitatea desfăşurată de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea în anul 2013 în sector judiciar

 

Procurorii parchetelor din judeţul Vâlcea care şi-au desfăşurat activitatea în sectorul judiciar, în anul 2013, au înregistrat un număr de 8.482 de participări în şedinţele de judecată, hotărâri verificate şi căi atac declarate, faţă de 8.653 la nivelul anului 2012, înregistrându-se o scădere de 1,97 %.

În procesul penal procurorii din judeţul Vâlcea au înregistrat 4.853 participări în anul 2013, faţă de 4.571  în anul de referinţă, înregistrându-se o creştere  de 6,19 %.

Au fost judecate cu participarea procurorului 2.129 cauze în anul 2013, faţă de 2.837 cauze în anul de referinţă, în scădere cu 24,95 %.

Au fost verificate în vederea exercitării căilor de atac 2.129 cauze în anul 2012 faţă de 2.837 cauze în anul de referinţă, în scădere cu 24,95%.

Numărul participărilor, a cauzelor judecate şi verificate în procesul penal a scăzut ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, privind mica reformă în justiţie.

În procesul civil procurorii din judeţul Vâlcea au înregistrat un număr de 993 participări în 2013, faţă de 1.072 în anul 2012, în scădere cu 7,36%.

Au fost judecate cu participarea procurorului 438 cauze în anul 2013, faţă de 423 în anul 2012, înregistrându-se o creştere de 3,54 %.

Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 438 hotărâri în anul 2013 faţă de 423 hotărâri în anul 2012, înregistrându-se o creştere uşoară de 3,54 %.

În procesul penal, în anul 2013, au fost exercitate de către procurori un număr de 88 căi de atac referitoare la 138 inculpaţi faţă de 75 căi de atac privitoare la 129 inculpaţi în anul de referinţă, înregistrându-se o creştere de 17,33 %.

În anul 2013 au fost soluţionate 74 căi de atac privitoare la 112 inculpaţi, faţă de 88 căi de atac privitoare la 151 inculpaţi în anul 2012, în scădere cu 15,90 % .

 

Au fost admise 60 căi de atac privitoare la 92 inculpaţi faţă de anul de referinţă când au fost admise 68 căi de atac privitoare la 124 inculpaţi, în scădere cu 11,7%.

Au fost respinse 13 căi de atac privitoare la 19 inculpaţi faţă de anul de referinţă când au fost respinse 20 căi de atac, referitoare la 27 inculpaţi,  înregistrându-se o scădere de 35 % .

În procesul civil – în anul 2013 au fost declarate de către parchetele din judeţul Vâlcea un număr de 3 căi de atac şi au fost soluţionate două recursuri civile, acestea fiind admise, procentul de admisibilitate fiind de 100%.

 

Managementul resurselor umane 

 

În cursul anului 2013 a existat o preocupare permanentă pentru completarea schemelor de procurori de la nivelul tuturor unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea.

Astfel, activitatea desfăşurată în cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea a fost realizată, în medie, de un număr de 38 de procurori din totalul de 44 procurori, cu cât sunt prevăzute în total schemele unităţilor, ceea ce înseamnă o pondere de circa 86 %, iar la finele anului 2013 schemele de procuror la toate unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au fost ocupate în proporţie de 95%, (42 posturi de procuror ocupate din totalul de 44 posturi).

Se constată astfel că activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea a fost realizată, în cea mai mare parte a anului 2013, cu un număr redus de procurori faţă de numărul de posturi prevăzut de schemele celor două unităţi, ca urmare a fluctuaţiilor de personal la ambele parchete, determinate de eliberarea din funcţie prin pensionare a unor procurori şi de delegarea unor procurori cu funcţie de execuţie la alte unităţi de parchet.

 

 

CONCLUZII

 

 

Au fost înregistrate progrese în activitatea procurorilor din judeţul Vâlcea, prin implicarea crescută în instrumentarea dosarelor complexe, ce privesc grupuri infracţionale, prin care s-au produs prejudicii însemnate bugetului de stat, precum şi afectarea  gravă a dreptului la viaţă şi la libertate al persoanelor, finalizarea unor dosare importante de evaziune fiscală, precum şi derularea unor anchete vizând comiterea de infracţiuni grave, precum cele de omor, tâlhărie, corupţie, infracţiuni privind procedura achiziţiilor publice, evaziune fiscală, înşelăciune, etc.

De asemenea, majoritatea unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au sedii renovate, corespunzătoare desfăşurării in condiţii normale a activităţii, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou, perfect funcţional.

Dificultăţile întâmpinate, constând în creşterea permanentă a volumului de activitate în condiţiile în care schemele de procurori şi grefieri au rămas aceleaşi, neocuparea completă a acestora, incoerenţă legislativă (multitudine de acte normative), lipsa unei practici judiciare unitare, reducerea numărului lucrătorilor de poliţie judiciară, impedimente de natură procedurală, au influenţat durata de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea.

Se apreciază că activitatea desfăşurată în anul 2013 de întreg personalul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea este foarte bună, atât din punct de vedere calitativ cât şi al eficienţei în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, urmând ca şi pe viitor să fie continuate progresele înregistrate în activitatea desfăşurată.

 

 

 

 

 

Leave a Response