|joi, iunie 30, 2022
  • Follow Us!

A.B.A Olt dezbate “Problemele importante de gospodarire a apelor” 

Bavita-Daniel-300x225(2)

Administrația Bazinală de Apă Olt împreună cu Administrația Națională „Apele Române” au elaborat documentul „Probleme importante de gospodarire a apelor”, o lucrare care prezintă succint problemele legate de modul de utilizare a apei, precum și măsurile care se impun în vederea reducerii poluării pe cursurile de apă de suprafață și pe corpurile de apă subterane.

În acest sens, Administrația Bazinală de Apă Olt anunţă începerea activităţilor de consultare a  publicului în ceea ce privește principalele probleme de gospodărire a apelor. Informaţiile conţinute în acest document reprezintă cea mai recentă evaluare a presiunilor şi a impactului acestora asupra mediului acvatic, progresele înregistrate în atingerea obiectivelor pentru anul 2021 şi identifică  problemele importante privind gospodărirea apelor care încă afectează în mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi subterane. Mai exact, este vorba despre probleme semnificative privind: poluarea apelor cu substanţe organice, poluarea apelor cu nutrienţi, poluarea apelor cu substanţe periculoase, precum şi alterările hidromorfologice ale stării apelor produse de construcțiile/lucrările situate pe ape sau în proximitatea apelor.

Acest document a fost publicat pe site-ul A.B.A. Olt la rubrica ”Consultarea publicului”. Procesul de consultare și participare a publicului  reprezintă un pas important în vederea pregătirii și realizării celui de-al doilea plan de management ale bazinelor /spațiilor hidrografice din România, plan care va acoperi cele mai importante probleme privind gospodărirea apelor, inclusiv stabilirea programelor de măsuri pentru reducerea poluării apelor cu substanțe organice, nutrienți și substanțe periculoase pentru următorii 6 ani. De asemenea, vor fi stabilite programele de măsuri în vederea reducerii efectelor alterărilor hidromorfologice. Totodată, acest document va conține, conform cerințelor stipulate prin Directiva Cadru Apă, fundamentarea măsurilor necesare, acţiunile, soluţiile sau lucrările care vor sta la bază pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu aferente anului 2021. Totodată, vor fi identificate presiunile antropice importante, precum şi impactul activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane.

Alaturi de acest document pe site sunt puse la dispoziţie şi materiale ajutătoare precum: îndrumar pentru consultarea publică, calendar şi programul pentru activităţile planificate, precum şi un document referitor la problemele importante din bazinul hidrografic internaţional al Dunării. Publicul poate să consulte documentul şi poate transmite observațiile și comentariile sale, prin email, la adresa de contact identificata pe site-ul instituției. Prin acest proces de consultare, se urmăreşte informarea, consultarea și participarea celor interesați, inclusiv a utilizatorilor de apă, precum și a publicului larg. Comentariile şi observaţiile publicului vor sta la baza îmbunătăţirii documentului, atât în procesul de identificare corectă a principalelor probleme, precum și a măsurilor care sunt necesare a fi întreprinse. Procesul de consultare a publicului va dura până la data de 22 iunie 2014.

Probleme importante de gospodărire a apelor” au  fost publicate în format electronic pe site-ul A.B.A Olt, încă din luna decembrie 2013, în vederea informării și consultării publicului, ale cărui propuneri de îmbunătățire vor fi luate în considerare la elaborarea documentului final și la realizarea următorului Plan de Management Bazinal” – director A.B.A Olt, ing. Daniel Băviţă.

Al doilea Plan de Management al Bazinelor Hidrografice (2015-2021) se va finaliza în decembrie 2015 şi se va publica pe website-ul Administrației Naționale ”Apele Române”. De menţionat este faptul că, primul Plan Național de Management a fost publicat în anul 2009 şi a fost supus procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) şi procedurii de obţinere a avizului de mediu, în vederea aprobării acestuia prin Hotărâre de Guvern (HG nr.80/2011).

 

Leave a Response