|joi, iunie 30, 2022
  • Follow Us!

477 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice, publicate pe Internet 

datorii


Administraţia Judeţeană Finanţelor Publice Vâlcea a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetele: de stat, asigurărilor sociale de stat, fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 31 decembrie 2013 şi neachitate până la data publicării, în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003.

Lista poate fi consultată pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Servicii online, categoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagina.

I. La Bugetul general consolidat, au fost publicaţi 477 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 31 decembrie a.c. restanţe de 5,18 mil.lei.

La Bugetul de stat, au fost publicaţi 461 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 3,65 mil.lei, care se află în una din următoarele situaţii:

– 442 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe ale Bugetului de stat de 2,82 mil.lei;

– 16 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul de stat pentru suma de 0,77 mil.lei.

– 3 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,06 mil.lei;

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de stat, au fost publicaţi 135 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 1,13 mil.lei, din care:

– 119 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 0,80 mil.lei;

– 2 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,06 mil.lei;

– 14 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru suma de 0,27 mil.lei.

Obligaţiile la Bugetul Fondului asigurărilor de sănătate sunt în sumă de 0,37 mil.lei şi provin de la 125 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:

– 108 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 0,26 mil.lei;

– 3 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,02 mil.lei;

– 14 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul Fondului asigurărilor de sănătate pentru suma de 0,09 mil.lei.

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de şomaj, au fost publicaţi 117 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrează obligaţii restante de 0,32 mil.lei, în structura:

– 101 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante în sumă de 0,23. mil.lei.

– 2 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la Bugetul asigurărilor sociale de şomaj pentru suma de 0,02 mil.lei.

– 14 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la Bugetul asigurărilor sociale de şomaj pentru suma de 0,07 mil.lei.

II. La 31 decembrie 2013, marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au fost înregistrate restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

III. Nu au fost publicaţi pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate conform Legii nr. 346/2004, modificată, contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac.

IV. Următoarea actualizare se va face până la 30 aprilie 2014, pentru debitele restante la 31 martie a.c., conform art. 3, pct. 13 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

Leave a Response