|joi, octombrie 29, 2020
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va avea la dispoziţie în 2014 un buget local în valoare de 49 milioane euro 

primar_francu_rm_v_75845100

Primăria Râmnicului a pus zilele trecute în dezbatere publică proiectul de buget local pe anul 2014, proiect ce va fi aprobat de Consiliul Local la sfârşitul acestei luni. Pentru anul acesta se estimează că municipiul Râmnicu Vâlcea va avea la dispoziţie resurse derulate prin bugetul local în valoare totală de 216,67 milioane de lei (49 milioane de euro), în structura după cum urmează: venituri proprii din impozite şi taxe – 114,3 milioane de lei, venituri cu destinaţie specială – 78,63 milioane de lei, fonduri externe nerambursabile – 9 milioane de lei, excedent din 2013 – 14,68 milioane de lei. Evaluarea veniturilor proprii de încasat la bugetul local în anul 2014 s-a făcut avându-se în vedere materia impozabilă şi baza impozabilă în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele, estimarea serviciilor, precum şi pe alte elemente specifice, având în vedere nivelurile şi structura impozitelor şi taxelor locale aşa cum au fost aprobate pentru acest an prin HCL nr. 233/30 septembrie 2013, cu menţinerea facilităţilor acordate prin Legea privind codul fiscal. Veniturile ce se incaseaza prin grija structurilor de specialitate din cadrul Agentia Judeteana  Finantelor Publice Valcea, cuvenite bugetului local in cotele legale au fost inscrise in proiectul bugetului la valoarea comunicata de către aceasta institutie. La repartizarea resurselor bugetului local pe destinatii s-au avut in vedere urmatoarele: asigurarea surselor pentru finantarea cheltuielilor functionale la toate structurile de organizare si pentru toti ordonatorii tertiari de credite ai bugetului local; asigurarea surselor pentru finantarea cheltuielilor functionale la unitatile de invatamant si crese; asigurarea finantarii masurilor de protectie sociala, acordarea de subventii pentru transportul urban de calatori si pentru compensarea diferentelor de pret la energia termica livrata populatiei, produsa de CET Govora; asigurarea finantarii lucrarilor de reparatii, intretinere si modernizare pentru bunurile din domeniul public si privat al municipiului; asigurarea surselor pentru programele de dezvoltare, respectiv finalizarea unor obiective, achizitii de terenuri, plata datoriei publice angajate si cofinantarea unor programe. Cei 215,67 milioane de lei, resurse estimate pentru bugetul local pe anul 2014, la partea de cheltuieli sunt repartizati pe destinatii dupa cum urmeaza: cheltuieli functionale pentru unitatile de  invatamant  preuniversitar de stat si crese se repartizeaza 36,26% din buget, respectiv 78,56 milioane de lei; cheltuieli cu dispensarele scolare si dispensarul TBC, se repartizeaza suma de 2 milioane de lei (aceasta suma reprezinta 0,95% din resursele bugetului, finantarea se asigura din resurse proprii ale bugetului  local si transferuri de la DSP); cheltuieli functionale DADP si cu repararea cailor publice, dezvoltare publica, iluminat si intretinere strazi, se repartizeaza 10,97% din buget, respectiv 23,76 milioane de lei (finantarea este asigurata integral din sursele proprii ale bugetului local); cheltuieli functionale cu protectia mediului, se repartizeaza 1,62% din sursele proprii ale bugetului local, respectiv 3,5 milioane de lei; cheltuieli pentru finantarea Directiei de Protectie Sociala, a cantinei de ajutor social si a actiunilor si masurilor de protectie sociala, se repartizeaza 9% din buget, respectiv 19,55 milioane de lei; cheltuieli pentru finantarea institutiilor de cultura, sprijinirea cultelor religioase si a altor activitati cultural sportive, se repartizeaza 3,76% din buget, respectiv 8,15 milioane de lei (finantarea este asigurata integral din sursele proprii ale bugetului local); cheltuieli intreţinere zone verzi, parcuri si baze de agrement, se repartizeaza 1,32% din buget, respectiv 2,85 milioane de lei (finantarea este asigurata integral din sursele proprii ale bugetului local); cheltuieli functionale pentru structurile din aparatul de specialitate al primarului, Politia Comunitara, Directia de Evidenta a Persoanelor si Aparare Civila, se repartizeaza 6,95% din buget, respectiv 15 milioane de lei (finantarea se asigura din surse proprii buget local), cheltuileli privind plata datoriei publice cofinantarea unor programe si a altor activitati, se repartizeaza 5,54% din buget, respectiv 12 milioane de lei; cheltuieli de capital, repartizate prin lista de investitii, se aloca suma de 51,18 milioane de lei, ceea ce reprezinta 23,62% din resursele bugetului local.

(Petre Coman)

Leave a Response