|joi, octombrie 29, 2020
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va aloca 255.700 euro pentru realizarea unui pasaj pietonal suprateran la Râureni 

primaria-ramnicu-valcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2014, propunerea de aprobare a studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul de investiţii „Pasaj pietonal suprateran pe strada Râureni”, la valoarea totală de 1,14 milioane de lei, respectiv 255.700 euro. Zona sud a municipiului Rm. Vâlcea reprezintă o zonă cu potenţial mare de dezvoltare a oraşului datorită amplasării a numeroase unităţi industriale şi cu caracter comercial, ducând însă lipsa acută de posibilităţi de traversare a strada Râureni (DN 64) arteră majoră de circulaţie a municipiului Rm Vâlcea având patru fire de circulaţie (câte două pe fiecare sens) dar şi un trafic auto deosebit de intens. Ca urmare a dezvoltării oraşului a apariţiei de numeroase locuinţe şi unităţi industriale, studierea neunitară a acestei zone în funcţie de necesităţile imediate s-a produs un dezechilibru de funcţionare a organismului urban, determinat de organizarea circulaţiei de fluenţa sa pe direcţia nord şi sud. De remarcat faptul că prin intermediul DN64 (strada Râureni) este asigurată intrarea şi ieşirea din municipiu, respectiv legătura directă cu localităţile Craiova, Slatina, municipiul Drăgăşani. În zona de intersecţie a DN 64 cu DN 67 existenţa unui sens giratoriu distribuie circulaţia auto în diverse sensuri asigurând o fluenţă de trafic atât auto cât şi pietonal. Circulaţia auto este deosebit de aglomerată în zona intersecţiei, atât datorită tranzitării auto de către vehiculele ce se direcţioneaza nu numai către municipiu dar şi către Sibiu, Piteşti, Bucureşti, Craiova, Slatina, staţiuni balneoclimaterice etc. De menţionat existenţa în zonă stânga-dreapta a numeroase unităţi industriale, spaţii comerciale, depozite de materiale de construcţii etc. Trebuie menţionat faptul că locuitorii zonei sunt practic total dependenţi de localitatea Rm. Vâlcea atât din punct de vedere administrativ cât şi economico-social. Traversarea pietonală a străzii Râureni (DN64) este greu de realizat, cu riscuri mari privind securitatea pietonilor. Trebuie specificat faptul că strada Râureni (DN64) în zona menţionată are patru fire de circulaţie (câte două pe fiecare sens). Lipsa unei zone de traversare corespunzătoare influenţează negativ siguranţa pietonilor. Posibilitatea semaforizării zonei este exclusă, având în vedere caracterul dublu al străzii Râureni, respectiv si drum naţional, dar şi din cauza circulaţiei deosebit de intensă în zonă. Montarea unui semafor ar obstrucţiona circulaţia, producând stagnări şi întreruperi de trafic auto. De aceea, se propune executarea unei pasarele pietonale supraterane în zonă (la minim l00 metri) distanţă faţă de intersecţia majoră DN64-DN67. Investiţia este necesară şi oportună, având efecte benefice privind atât circulaţia auto cât şi cea pietonală. Statutul juridic al terenului care urmează a fi ocupat terenul în suprafaţă de circa 200 mp aparţine domeniului public. Sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii de la bugetul local.

(Petre Coman)

Leave a Response