|vineri, octombrie 23, 2020
  • Follow Us!

Președintele Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, Bogdan Mateescu, a intrat în „RĂZBOI“ cu avocații vâlceni 

jud_Bogdan_Mateescu

Baroul Vâlcea evacuat din Judecătoria Rm. Vâlcea

Baroul Vâlcea a fost somat de către conducerea Judecătoriei Rm. Vâlcea să elibereze până luni, 06.01.2014, spaţiul de la parterul clădirii, cunoscut ca «birou avocaţi nefumători», în vederea organizării activităţii de scanare a dosarelor instanţei. Baroul Vâlcea deţine de circa 70 de ani două spaţii în incinta Judecătoriei Rm. Vâlcea, deservind un număr de peste 323 de avocaţi activi.

“După cum cunoaşteţi, în urma acordului unanim al conducerilor administrative ale Curţii de Apel Piteşti, Tribunalului Vâlcea şi Judecătoriei Rm. Vâlcea, s-a hotărât preluarea, începând cu data de 06.01.2014, a unuia dintre cele două spaţii folosite, în prezent, de Baroul Vâlcea, în vederea organizării eficiente a activităţii de scanare a dosarelor instanţei, care va fi pusă în aplicare începând cu anul 2014. Este vorba despre al doilea birou de la parterul clădirii Judecătoriei Rm. Vâlcea, situat pe partea dreaptă, dinspre intrarea aferentă străzii Carol I, cunoscut ca «birou avocaţi nefumători». În consecinţă, vă rugăm să procedaţi în termen util, anterior datei menţionate anterior, la eliberarea spaţiului de mobilierul care vă aparţine şi de aparatura existentă (telefon, computer, televizor), menţionând că, în virtutea bunelor relaţii care au caracterizat cele două instituţii de-a lungul timpului, putem acorda sprijin activităţii de eliberare a spaţiului, cu personal din cadrul instanţei, inclusiv prin găsirea unor soluţii de depozitare temporară a mobilierului în cazul în care nu aveţi la îndemână alte asemenea variante”, se arată în adresa Judecătoriei Rm. Vâlcea (președinte Bogdan Mateescu), cu nr. 331 din 23.12.2013, trimisă Baroului Vâlcea.

Consiliul Baroului Vâlcea a luat atitudine cu privire la această problemă, efectuând demersuri către Guvern, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Finanţelor Publice, Consiliul Judeţean, Consiliul Local Rm. Vâlcea, Prefectura Vâlcea pentru asigurarea spaţiilor necesare Tribunalului şi Judecătoriei Râmnicu Vâlcea şi pentru stoparea preluării spaţiului deţinut de avocaţi în sediul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

“Nu putem da curs solicitării dvs. de a evacua spaţiul solicitat având în vedere următoarele aspecte de fapt şi de drept. Spaţiul la care vă referiţi este deţinut de Baroul Vâlcea de circa 70 de ani. Deţinerea lui în acest moment este întemeiată pe următoarele dispoziţii legale care conferă Baroului şi avocaţilor membri un drept legal de folosinţă asupra spaţiilor din sediile instanţelor:
– Art. 38 din Legea 51/1995 republicată: «Ministerul Justiţiei este obligat să asigure spaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii avocaţilor în sediul instanţelor judecătoreşti».
– Art. 79 din Legea 51/1995 republicată: Baroul organizează serviciile de asistenţă judiciară la sediile tuturor instanţelor judecătoreşti din judeţ, în spaţii destinate exclusiv desfăşurării acestei activităţi, care se pun la dispoziţie, în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul Justiţiei sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale.
– Art. 160 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat: «Baroul organizează serviciile de asistenţă judiciară la sediile tuturor instanţelor judecătoreşti din judeţ, în spaţii destinate exclusiv desfăşurării acestei activităţi, care se pun la dispoziţie în mod obligatoriu şi cu titlu gratuit de Ministerul Justiţiei sau, după caz, de autorităţile administraţiei locale».

Avocaţii vâlceni au fost somaţi să elibereze spaţiul de la parterul clădirii Judecătoriei Rm. Vâlcea, cunoscut ca «birou avocaţi nefumători», în vederea organizării activităţii de scanare a dosarelor instanţei.

În aplicarea acestor dispoziţii legale între Baroul Vâlcea şi Tribunalul Vâlcea, în a cărei structură administrativă se încadrează şi Judecătoria Râmnicu Vâlcea potrivit art. 34 alin. 3 din Legea 304/2004, a fost încheiat Protocolul înregistrat sub nr. 75/27.10.2009 la Tribunalul Vâlcea şi sub nr. 443/27.10.2009 la Baroul Vâlcea, prin care s-a confirmat modul de folosire al spaţiilor deţinute de Baroul Vâlcea în incinta sediilor instanţelor din circumscripţia Tribunalului Vâlcea. Prin acest Protocol s-a confirmat încă o dată folosinţa de către avocaţii membri ai Baroului Vâlcea a spaţiului solicitat acum de dvs. prin adresa mai sus menţionată”, se arată în răspunsul trimis Judecătoriei Rm. Vâlcea de către decanul Baroului Vâlcea, av. Monica Livescu.

Peste 323 de avocaţi folosesc cele două birouri deţinute în clădirea Judecătoriei Rm. Vâlcea

“Nu în ultimul rând, spaţiile actuale sunt şi aşa insuficiente din punctul de vedere al nevoilor elementare pentru desfăşurarea activităţii avocaţilor. Menţionăm în acest sens că aceleaşi spaţii a căror predare ni se solicită în prezent şi chiar mai mult (spaţiul pe care se află în prezent sala 4 a Judecătoriei), deserveau la nivelul anului 1990 un număr de circa 45 avocaţi, iar acum cele două încăperi deţinute în sediul Judecătoriei deservesc un număr de peste 323 avocaţi activi. «Preluarea» încăperii mai spaţioase dintre cele două deţinute în prezent de avocaţi în sediul Judecătoriei şi restrângerea acestora doar la încăperea de cca. 4/4 m , ar însemna golirea de orice conţinut a reglementărilor legale mai sus menţionate, fiind mai mult decât evident că într-o astfel de încăpere nu se pot desfăşura nici activităţile specifice ale Serviciul de asistenţă judiciară şi nici celelalte activităţi avocaţiale. Vă reamintim că avocaţii Baroului Vâlcea au contribuit financiar la edificarea construcţiei Tribunalului Vâlcea în perioada antebelică, pentru spaţiile ce le-au aparţinut în incinta acelei clădiri şi pe care le deţine în prezent Tribunalul. Există acte ce atestă documentar această situaţie. Totodată, subliniem că mobilierul existent în spaţiul solicitat este realizat pentru acea încăpere încă de la atribuirea ei, având nu numai o valoare patrimonială, ci şi una istorică, demontarea ducând la distrugerea lui”, precizează av. Monica Livescu, decanul Baroului Vâlcea, în răspunsul la adresa Judecătoriei Vâlcea prin care avocaţii sunt somaţi să elibereze spaţiul respectiv până luni, 06.01.2014. (www.saptamana.net)

Leave a Response