|joi, octombrie 22, 2020
  • Follow Us!

Polonezii de la Ciech au lansat o ofertă publică de cumpărare a 7% din capitalul social al USG 

usg_37146800

Zilele trecute, a fost publicat un anunţ privind lansarea unei oferte de cumpărare a acţiunilor emise de SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA. Prin intermediul SSIF Intercapital Invest, societatea Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a lansat o ofertă publică de cumpărare a 10.293.177 acţiuni, reprezentând 7,0873647% din capitalul social al emitentului. Ofertantul este Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda Spotka Akcyjna, o companie pe acţiuni înregistrată şi care funcţionează conform legilor din Polonia. Oferta este valabilă până la data de 19 februarie 2014 şi se va desfăşura cu folosirea exclusivă a sistemelor administrate de către Bursa de Valori Bucureşti. Societatea vizata in cadrul Ofertei Publice este Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. (denumita in continuare „Emitentul/USG”). Emitentul este o societate comerciala infiintata si care functioneaza conform legilor din Romania. Are sediul social in Strada Uzinei, nr. 2, Ramnicu Valcea, jud. Valcea, Romania si este inregistrata in Registrul Comertului sub J38/250/1991. Ofertantul este societatea Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA Spółka Akcyjna (denumita in continuare „Ofertantul”), societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Polonia. Adresa Ofertantului este strada Puławska numar 182, cod postal 02-670, Varsovia (Warsaw), regiunea Mazovia, Polonia, iar numarul de inregistrare al Ofertantului al la Registrul Tribunalului National din Varsovia este 0000023517.

Numărul valorilor mobiliare obiect al ofertei şi preţul oferit

Oferta publica de cumparare  are drept obiect achizitionarea unui numar de 10.293.177 actiuni emise de USG, aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand un procent de 7,0873647% din capitalul social al Emitentului. Pretul oferit este de 0,28 lei.

Intermediarul ofertei este SSIF Intercapital Invest SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/6447/1995, Cod Unic de Inregistrare RO7631041, cu sediul in Bd. Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, 222 8731, 222 8744, www.intercapital.ro.

Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat. La data intocmirii prezentului document, numarul de actiuni USG detinute de ofertant este de 134.939.606 actiuni. Ofertantul declara ca, in vederea lansarii prezentei Oferte Publice, a fost intocmit un document de oferta (“Documentul de Oferta”) care va fi disponibil, pe toata durata de desfasurare a ofertei publice, in mod gratuit la urmatoarele locatii:

1.      La sediul central al Intercapital Invest SA, respectiv la adresa Blvd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, Sector 1, Bucuresti, Cod postal: 011853, numere de telefon/fax: 021 222 8731, 021 222 8744, 021 222 8743 si la sediul Ofertantului: Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A., repectiv strada Puławska numar 182, cod postal 02-670, Varsovia (Warsaw), Polonia, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta, si

2.      Pe paginile de Internet si Intranet ale Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), si pe website-ul Intercapital Invest (www.intercapital.ro) cat si pe website-ul emitentului.

Prezenta Oferta este valabila pentru o perioada de 15 (cincisprezece) zile lucratoare si va fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data la care prezentul anunt de oferta a fost publicat in 1 (un) cotidian de circulatie nationala. Perioada Ofertei este cuprinsa intre 30.01.2014 si 19.02.2014 (denumita in continuare „Perioada Ofertei”).

Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor administrate de catre Bursa de Valori Bucuresti.

Ofertantul intentioneaza sa lanseze, dupa finalizarea Ofertei si in masura in care indeplineste conditiile prevazute de articolul 206 din Legea privind piata de capital, respectiv articolul 74 din Regulamentul nr. 1/2006, procedura de retragere a actionarilor (squeeze-out) prevazuta de articolele mentionate in vederea retragerii Emitentului de la tranzactionare.

Raporturile juridice dintre Ofertant si Actionarii care au subscris in cadrul Ofertei vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut din sau in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele romane competente, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

Leave a Response