|luni, octombrie 26, 2020
  • Follow Us!

Ministrul Culturii salută iniţiativa Primăriei de mutare a „Hidoşicii” din faţa Prefecturii 

hidosica

 

 

Zilele trecute, ministrul Culturii, Gigel Sorinel Ştirbu, a transmis în mod oficial răspunsul la două solicitări formulate de fostul primar Romeo Rădulescu şi de către actualul edil şef Emilian Frâncu la problema mutării statuii Revoluţionarilor „Hidoşica” din faţa sediului Prefecturii Vâlcea”. „După cum cunoaşteţi, potrivit art. 5 din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii, în baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public. Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că proiectul privind realizarea şi amplasarea Monumentului Eroilor Martiri ai Revoluţiei din 1989 în municipiul Vâlcea, realizat de sculptorul Sergiu Sălişte, a fost analizat în şedinţele Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public din datele de 18 ianuarie 2011, respectiv 21 martie 2011 şi a fost respins cu unanimitate de voturi, motivaţia fiind comunicată organizatorilor proiectului prin adresele cu nr. 2/CMFPAC/19 ianuarie 2011 şi 5/CMFPAC/21 martie 2011. Având în vedere cele de mai sus şi faptul că acest monument a fost amplasat în mod ilegal, salutăm iniţiativa autorităţilor locale ale municipiului Râmnicu Vâlcea de a demonta această lucrare şi vom solicita acestora luarea tuturor măsurilor care se impun pentru ca aceasta să nu fie reamplasată”, menţionează ministrul Culturii. La sfârşitul anului trecut, mai multe asociaţii de revoluţionari din judeţ, conducerea CJ Vâlcea şi Secretariatul de stat pentru problemele revoluţionarilor din Decembrie 1989 au trimis mai multe adrese la Primăria Râmnicului şi Ministerul Culturii pentru a nu se muta statuia din centrul Râmnicului. Astfel, Liga naţională a luptătorilor din Decembrie 1989 – Filiala Vâlcea a trimis Ministerului Culturii următoarea adresă: „Cu festivităţi şi ceremonii ce se vor desfăşura pe 22 decembrie în toate localităţile semnificative, anul acesta aniversăm şi la Râmnicu Vâlcea, 24 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989. Spre deosebire de alte locuri din ţară, monumentul ridicat prin strădania organizaţiei noastre şi a municipalităţii acum 3 ani, în memoria celor 23 eroi martiri vâlceni şi a tuturor Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, urmează să dispară de pe acel amplasament, în ziua următoare, pe 23 decembrie, la presiunile de neînţeles ale actualului primar al municipiului Râmnicu Vâlcea. Motivul invocat este unul penibil şi degradant, putând fi uşor decriptat. Obţinerea autorizaţiei de amplasare se putea face – şi se mai poate face încă, în condiţiile legii, chiar şi acum. De ce nu se face acest gest? Doar pentru că cei care au greşit aparţin vechii guvernări şi trebuie să primească o lecţie? Autorul monumentului nu este un domn, să zicem Ghilduş, de la Bucureşti, agreat de nu ştim cine şi plătit cu bani grei, ci este un artist local cunoscut şi respectat, cu pretenţii materiale rezonabile, domnul Sergiu Sălişte, membru al UAP Vâlcea. Acestea au fost puterile noastre locale, dacă doriţi ceva mai pretenţios, aşezaţi lângă statuia actuală o capodoperă naţională de artă, dar nu exilaţi acest monument. Sperăm că înţelegeţi bine gravitatea profanării acestui simbol al recunoştinţei şi al declanşării Revoluţiei Române în Vâlcea. De aceea, vă solicităm în mod ferm să corectaţi această idee greşită de a muta monumentul, cu un gest reparator legal, eficient şi absolut necesar, de susţinere pentru emiterea documentului în baza căruia Monumentul de la Râmnicu Vâlcea dedicat Eroilor Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989, poate să rămână amplasat acolo unde este în acest moment”. În schimb, Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a trimis în urmă cu două luni următoarea adresă la Primăria Râmnicului: „Urmare solicitării Ligii Naţionale a Luptătorilor din Decembrie ’89 – Filiala Vâlcea, adresată în cadrul programului de audienţe pe care îl organizez în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, vă rog să luaţi toate măsurile legale şi necesare pentru a nu fi mutat Monumentul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din Parcul Prefecturii, deoarece acesta reprezintă simbolul sacrificiului cetăţenilor municipiului în lupta pentru libertate şi democraţie fiind amplasat pe locui declanşării şi desfăşurării evenimentelor”. În fine, Secretariatul de stat pentru problemele revoluţionarilor din Decembrie 1989 a remis în decembrie anul trecut o scrisoare la Primăria Râmnicului în care menţionează că „urmare adresei Ligii Luptătorilor în Revoluţiei din Decembrie 1989 – Filiala Vâlcea, înregistrată la sediul instituţiei noastre vă solicităm următoarele: să luaţi toate măsurile legale şi necesare, pentru a nu fi demolat sau mutat Monumentul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din Parcul Prefecturii, deoarece este simbolul sacrificiului cetăţenilor municipiului în lupta pentru libertate şi democraţie şi este amplasat pe locui declanşării şi desfăşurării evenimentelor. Asociaţia sus-menţionată se află în evidenţa instituţiei noastre, fiind înregistrată la data de 24 noiembrie 1990. Asociaţia are scop umanitar, de întrajutorare şi sprijin a răniţilor, urmaşilor şi luptătorilor din Revoluţia din Decembrie 1989, în obţinerea dreplurilor şi facilitaţilor prevăzute în Legea nr. 42/1990 şi după anul 2004 în Legea nr. 341/2004. Statutul organizaţiei nu a suferit modificări de la înfiinţarea ei. Meţionăm totodată că asociaţia sus-menţionată este o organizaţie non-profit şi figurează printre asociaţiile legal înfiinţate până 1a 31 decembrie 1990”.

(Petre Coman)

Leave a Response