|sâmbătă, octombrie 31, 2020
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat noua organigramă şi statul de funcţii ale RAJDP, cu 296 de posturi 

c_valimareanu_rajdp_legea

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat miercuri, 29 ianuarie, noua organigramă şi statul de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Zilele trecute, conducerea RAJDP Vâlcea a înaintat CJ Vâlcea Hotărârea nr. 11/2013 a consiliului de administraţie, împreună cu memoriul justificativ, prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei. Societatea a funcţionat, până în prezent, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 114 din 17 august 2011 prin care s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. În structura organizatorică a RAJDP Vâlcea se vor face următoarele modificări: reorganizarea Serviciului tehnic, producţie, licitaţii în Biroul tehnic, producţie licitaţii (Biroul tehnic, producţie, licitaţii va funcţiona cu un număr de 9 posturi, din care 1 post de conducere, de şef birou şi 8 posturi de execuţie); reorganizarea Serviciului aprovizionare, contracte, marketing în Biroul aprovizionare, contracte, marketing (Biroul aprovizionare, contracte, marketing va funcţiona cu un număr de 8 posturi, din care unul de conducere, de şef birou şi 7 posturi de execuţie); reorganizarea Biroului plan, salarizare, resurse umane, în Compartimentul plan, salarizare, resurse umane, cu un număr de 6 posturi; reorganizarea Biroului financiar, contabilitate, preţuri şi tarife (7 posturi) în Compartimentul financiar, contabilitate, preţuri şi tarife, cu un număr de 6 posturi, şi trecerea unui post de economist la Compartimentul control financiar de gestiune – compartiment nou înfiinţat în structura Regiei, ţinând seama de cerinţele impuse de Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune; secţiile Tătărani – 5 posturi, Călimăneşti – 3 posturi, Horezu – 3 posturi şi Drăgăşani – 7 posturi, se reorganizează în loturi, cu menţinerea aceluiaşi număr de posturi; Secţia Utilaj, Transport se reorganizează în Atelierul Utilaj – Transport cu un număr de 7 posturi; Oficiul Juridic se transformă în Compartiment Juridic, cu un post de consilier juridic. Având în vedere că un număr de 17 muncitori necalificaţi au absolvit, în anul 2013, cursuri de calificare în meseriile de asfaltator şi dulgher, în cadrul structurii de personal a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea se vor include un număr de 233 muncitori calificaţi. Propunerea de modificare a structurii organizatorice a avut în vedere următoarele: o mai bună repartizare a personalului în cadrul noilor structuri; îmbunătăţirea activităţii de administrare şi execuţie a lucrărilor aflate în program; corelarea nivelului de salarizare al personalului de execuţie cu cel al personalului indirect productiv; scurtarea duratei de organizare şi prelucrare a datelor necesare creării unui climat mobilizator în rândul angajaţilor; reducerea numărului de lucrări de investiţii care se realizează pe teritoriul judeţului impune ca cifra de afaceri să se reducă, ceea ce necesită diminuarea cheltuielilor, atât cu manopera, materialele, cât şi cu forţa de muncă; realizarea unor economii la fondul de salarii prin transformarea unor funcţii. Propunerea conducerii executive a RAJDP Vâlcea a fost supusă analizei Consiliului de Administraţie, care a aprobat-o în forma prezentată. În structura aprobată, organigrama Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, cuprinde un număr total de 296 posturi. Mai spunem că Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, pe bază de gestiune economică şi financiară şi administrează şi execută, în condiţiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor şi podurilor judeţene, indiferent de sursa de finanţare.

Leave a Response