|vineri, octombrie 23, 2020
  • Follow Us!

Anul trecut, Corpul de control al Prefecturii Vâlcea a dat amenzi în valoare totală de 39.000 euro 

mircea nadolu

Luna trecută, Corpul de control al Prefecturii Vâlcea a continuat desfăşurarea acţiunilor de verificare a unităţilor de alimentaţie şi folosinţă publică în municipiul Rm. Vâlcea. Comisia de control a fost formată din reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, respectiv: Instituţia Prefectului-Corpul de control, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. Echipa de control a verificat respectarea condiţiilor igienico-sanitare, a normelor de igienă sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi de protecţie a consumatorului, iar rezultatele s-au soldat, în cele mai multe cazuri, cu sancţionarea contravenţională a operatorilor economici. Această verificare are în vedere, de asemenea, evitarea şi prevenirea unui risc major privind sănătatea populaţiei, prin apariţia unor cazuri de nerespectare a normelor generale de igienă în unităţile de alimentaţie şi folosinţă publică. Acţiunile de control s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, OG nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, HG nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. În fiecare unitate verificată, echipa mixtă de control, în componenţa precizată mai sus, a încheiat procese verbale de constatare, acte de control cu termene şi responsabilităţi, în care au fost precizate măsuri de eliminare a deficienţelor constatate sau de igienizare a unităţilor identificate ca insalubre, cu termene concrete de îndeplinire. Pentru deficienţele constatate în procesele-verbale de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, unităţile au fost sancţionate contravenţional sub formă de amendă sau avertisment. În perioada 9-13 decembrie 2013 au fost verificate 4 unităţi de alimentaţie publică de tip restaurant, dintre care o unitate a fost sancţionată contravenţional sub formă de amendă în cuantum de 3000 lei şi cu avertisment, două unităţi au fost sancţionate cu avertisment, iar o unitate a primit recomandări pentru respectarea în continuare a legislaţiei din domeniu în vigoare. Un bilanţ al acţiunilor de verificare în perioada 14 ianuarie – 13 decembrie 2013, pe această temă, se prezintă astfel: număr societăţi verificate – 238, număr societăţi sancţionate contravenţional cu amendă – 101 (în cuantum total de 39.000 euro), număr societăţi sancţionate contravenţional cu avertisment – 134, număr societăţi nesancţionate contravenţional – 40.

Leave a Response