|miercuri, octombrie 21, 2020
  • Follow Us!

Antares Transport şi-a păstrat traseele din Râmnicu Vâlcea spre Olăneşti, Brezoi, Horezu şi Călimăneşti 

ANTARESTRANSPORT1

La sfârşitul anului trecut, Consiliul Judeţean Vâlcea a decis atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători în data de 18 decembrie 2013, în urma organizării licitaţiilor electronice la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe perioada 1 ianuarie 2014-30 iunie 2019. În mare parte, au câştigat licitaţiile operatorii de transport care au mai efectuat până în prezent aceste trasee judeţene. Concret, SC Antares Transport SA şi-a păstrat, printre altele, următoarele trasee: Râmnicu Vâlcea – Băile Olăneşti, Râmnicu Vâlcea – Călimăneşti, Râmnicu Vâlcea – Brezoi şi Râmnicu Vâlcea – Horezu, în timp ce SC Matdan Service SRL Argeş a rămas pe traseele: Râmnicu Vâlcea – Băile Govora şi Râmnicu Vâlcea – Drăgăşani. Menţionăm că din numărul de 117 trasee judeţene cuprinse în programul de transport public în trafic judeţean prin curse regulate a rămas neatribuit traseul judeţean 021 „Autogara Imex Trading Company SRL Drăgăşani – Băbeni – Ocnele Mari (Ocniţa)”, care va fi ofertat operatorilor de transport rutier, în cadrul următoarei şedinţe de atribuire. Potrivit prevederilor din normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Autoritatea Rutieră Română (ARR) Agenţia Vâlcea va elibera licenţele de traseu însoţite de caietul de sarcini, pe baza hotărârii de atribuire adoptată de Consiliul Judeţean Vâlcea. Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se efectuează de către operatorii de transport rutier declaraţi câştigători la licitaţiile electronice naţionale, potrivit criteriilor de departajare prevăzute de acte normative, prin licenţe de traseu atribuite. Propunerile privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători, se formulează de către Comisia paritară constituită dintr-un reprezentant al Autorităţii Rutiere Române Agenţia Vâlcea şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea. Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 mai 2013-30 iunie 2019, în judeţul Vâlcea a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012. Ulterior, au fost publicate noi reglementări legislative în domeniul transporturilor, respectiv prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2013, programele de transport public judeţean prin servicii regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013 şi-au prelungit valabilitatea până la data de 31 decembrie 2013. Conform acestor prevederi menţionate, până la finele anului trecut, serviciile de transport public de persoane în trafic judeţean prin curse regulate s-au efectuat potrivit programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 69 din 18 aprilie 2008. Încă din 2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor a transmis consiliilor judeţene precizări referitoare la atribuţiile fiecărei instituţii participante la desfăşurarea şedinţelor de atribuire electronică a traseelor judeţene, respectiv, consiliile judeţene, Autoritatea Rutieră Română şi Centrul Naţional de Management al Societăţii Informaţionale (CNMSI). Potrivit acestor precizări, consiliile judeţene, prin persoana autorizată, avea obligaţia de a introduce în baza de date a CNMSI, numai în baza unui certificat digital procurat la cerere de la instituţia respectivă, programele de transport judeţene aprobate prin hotărâre. În vederea desfăşurării şedinţelor de atribuire electronică a traseelor judeţene, Autoritatea Rutieră Română avea obligaţia de a pune la dispoziţia CNMSI următoarele date: vechimea parcului de autovehicule deţinut de operatorii de transport; modul de deţinere a vehiculelor aflate în parcul operatorilor de transport persoane (proprietate/leasing); gradul de confort al vehiculelor; dotarea cu instalaţie de aer condiţionat a autovehiculelor; perioada în care un operator de transport a deţinut neîntrerupt licenţă de traseu pentru un anumit traseu cuprins în programul de transport; peratorii de transport care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; măsurile de retragere a licenţelor de traseu rămase definitive; renunţările la licenţele de traseu; operatorii de transport care înregistarează obligaţii restante la bugetul centralizat al statului (bugetul consolidat al statului, precum şi bugetul local). Ulterior, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor au comunicat Centrului Naţional de Management al Societăţii Informaţionale că Ordinul comun nr. 240/1614/2012 a fost suspendat prin Sentinţa nr. 417/17 decembrie 2012 pronunţată de către Curtea de Apel Piteşti, în dosarul nr. 1020/46/2012, sentinţă executorie de drept şi care produce efecte juridice, de la comunicare, faţă de toate persoanele cărora acesta li se adresează. Astfel, conform celor menţionate, procedurile de desfăşurare a licitaţiilor electronice în sistem naţional pentru atribuirea traseelor judeţene, organizate în ianuarie 2013 şi martie 2013, au fost suspendate.

(Petre Coman)

Leave a Response