|vineri, septembrie 25, 2020
  • Follow Us!

Statul a mai câştigat un război cu Obştea Pripoara Surdoiu în privinţa celor 670 hectare de teren din Perişani 

masivul-cozia-valcea1

Recent, Curtea de Apel Piteşti a respins irevocabil şi definitiv o cerere a Obştii de moşneni Pripoara Surdoiu din Perişani privind cele 670 de hectare de teren, după ce statul român şi Romsilva au mai câştigat alte procese în privinţa acestei suprafeţe de teren. Obştea Pripoara Surdoiu a chemat în judecată ITRSV Vâlcea şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar în vederea suspendării executării actului administrativ de retrocedare a celor 670 de hectare de teren, însă instanţa din Argeş, prin Decizia nr. 3.024/2013, a respins recursul ca nefondat. Pentru suprafaţa de 670 ha au fost emise titluri de proprietate: titlul de proprietate nr. 18231/15 septembrie 2001 emis în baza procesului verbal de punere în posesie nr. 4856/12 septembrie 2001, pentru suprafaţa de 113,96 ha fond forestier din UP VII Valea Băiaşului, Obştii de Moşneni Pripoara Surdoiu; titlu de proprietate nr. 18232/15 septembrie 2011 emis în baza procesului verbal de punere în posesie nr. 5953/16 august 2011, pentru suprfaţa de 555,74 ha fond foresier din UP VII Valea Băiaşului, Obştii de Moşneni Pripoara Surdoiu. Cu toate că documentele demonstrează că Obştea Surdoiu cere terenuri care nu sunt ale ei, în urma mai multor rapoarte de expertiză, justiţia a găsit de cuviinţă că obştea are dreptul de a i se reconstitui proprietatea pentru suprafaţa de 670 hectare cu vegetaţie forestieră. Prin cele două titluri de proprietate emise în favoarea Obştii de Moşneni Pripoara Surdoiu a fost constituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 670 ha fond forestier fără ca obştea să fi deţinut înainte de naţionalizare această suprafaţă şi fără ca această suprafaţă să fie pusă la dispoziţie de ocolul silvic (hotărârea de validare fiind contestată la instanţa de judecată), motiv pentru care s-a solicitat la instanţa de judecată anularea titlurilor de proprietate emise obştii pe suprafaţa de pădure care înainte de naţionalizare au aparţinut euforiei Spitalelor Civile Bucureşti. Obştea de Moşneni Pripoara Surdoiu a deţinut înainte de naţionalizare suprafaţa de pădure de 266 ha, fapt confirmat de: statutul Obştei de Moşneni Pripoara Surdoiu, comuna Perişani, judeţul Vâlcea, la art.2 sunt trecute limitele teritoriale, vecinătăţile obştii, respectiv la nord Valea Roşie, la vest Muntele Mocirlele, la sud Valea Simnicelului, Muchia Cojocăreşti, Pârâul Mare, la est Valea Groşilor care corespunde cu trupul Sîmniceanu şi are o suprafaţă totală de pădure de 266 ha, statut ce este autentificat la notarul public. Procesul verbal de constituire a Marii Unităţi Forestiere a Bazinului Olt întocmit cu ocazia naţionalizării pădurilor la 1948 unde sunt evidenţiate astfel: pădurea Dănceşti trupul Grosi ce cuprinde parcelele 6-18,20b şi 21-23 au fost în proprietatea Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti; pădurea Sîmniceanu trupul Simniceanu ce cuprinde parcelele 19,20a, 20d, 24,25 şi 26 (suprafaţa de 252,06ha pădure) au fost în proprietatea indivza a Moşnenilor Jeguleni în Obştea Surdoiu din comuna Perişani Argeş. Suprafaţă de pădure din trupul Simniceanu cu amplasamentul precizat mai sus a fost reconstituit Obştii de Moşneni Pripoara Surdoiu în baza Legii nr. 1/2000 şi s-a emis titlul de proprietate nr.59/2002 pentru suprafaţa de 196,15 ha, suprafaţă pe care obştea în cauză o stăpâneşte nestingherit în prezent şi asupra căreia statul român nu ridică pretenţii.

 

Sentinţă dubioasă a Tribunalului Vâlcea dată în urmă cu 4 ani

 

Prin Sentinţa Civilă nr. 741/2008 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 138/R/27 noiembrie 2009 a Tribunalului  Vâlcea s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoare Obştii de moşneni Pripoara Surdoiu pentru suprafaţa de 670 ha teren cu vegetaţie forestieră pe vechiul amplasament. Sentinţa civilă mai sus menţionată s-a pronunţat în dosarul nr. 1544/198/2008 în care Obştea de Moşneni Pripoara Surdoiu în contradictoriu cu Obştea de Moşneni Cozia Priboiasa, Comisia Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar Perişani şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Vâlcea au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, pe vechiul amplasament, pentru suprafaţa de 616,85 ha teren forestier, situate în comuna Perişani, Valea Băiaşului, Munţii Groşi şi Sîmniceanu şi le-a solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate şi a procesului verbal de punere în posesie nr. 10/2003 emis pe numele Obştii de Moşneni Cozia Priboiasa, dosar în care Direcţia Silvică Vâlcea, respectiv Ocolul Silvic Călimăneşti, nu a fost parte în proces, astfel încât sentinţa civilă pronunţată să fie opozabilă. Prin această sentinţă civilă s-a dispus reconstituirea în favoarea Obştii Pripoara Surdoiu şi pentru trupul Grosi ce cuprinde parcelele 6-18, 20b şi 21-23 care au fost în proprietatea Eforiei Spitalelor civile din Bucureşti înainte de naţionalizare, suprafaţă pe care Obştea Pripoara Surdoiu nu a deţinut-o niciodată. Suprafaţa de 670 ha în prezent constituie fond forestier proprietate publică a statului ca urmare a anulării TP nr. 248/21 octombrie 2003 pentru suprafaţa de 588,7 ha, iar diferenţa de 81 ha fiind din administrarea OS Călimăneşti, proprietate publică de stat. Suprafaţa de 588,7 ha pentru care a fost anulat TP nr. 248/2003 emis Obştii de moşneni Cozia Priboasa în baza Legii nr.1/2000, suprafaţă care înainte de naţionalizare a aparţinut Eforiei Spitalelor Civile Bucureşti (persoană juridică care nu s-a reînfiinţat după anul 1990) şi a fost pusă în posesie Obştea Cozia Priboasa întrucât vechiul amplasament al acesteia se afla în Parcul Naţional Cozia era exceptat de la retrocedare la acea dată. Prin  Hotărârea nr. 176/ 2011 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra ternurilor din Vâlcea, la art. 1 „Stabilirea datelor de identificare pentru suprafaţa totală de 670 ha, validată Obştii de Moşneni Pripoara Surdoiu prin Sentinţa Civilă nr. 741/2009, definitivă şi irevocabilă în sensul înscrierii unităţilor amenajistice cuprinse în adresa Comisiei Locale Perişani, nr. 4421/2011”, hotărârea adoptată cu încălcarea legilor de fond funciar şi care a fost contestată la instanţa de judecată. În cuprinsul hotărârii Comisiei Judeţene se poate observa faptul că este invocat ca suprafaţa de 670 ha a fost validată prin sentinţa civilă nr. 741/2009 fapt cu totul eronat, prin sentinţa menţionată s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate, atributul de validare fiind al Comisiei Judeţene de Fond Funciar Vâlcea potrivit art.6, alin.e din HG nr. 890/2005 regulamentul de aplicare a legilor proprietăţii urmând ca punerea la dispoziţie să fie făcută de către Ocolul Silvic Călimăneşti în termen de 30 de zile de la data validării de către Comisia Judeţeană, iar punerea în posesie să fie făcută pe suprafeţele şi amplasamentele validate şi puse la dispoziţie. Astfel că, recent, Curtea de Apel Piteşti a respins irevocabil şi definitiv o cerere a Obştii de moşneni Pripoara Surdoiu din Perişani privind cele 670 de hectare de teren, după ce statul român şi Romsilva au mai câştigat alte procese în privinţa acestei suprafeţe de teren. Obştea Pripoara Surdoiu a chemat în judecată ITRSV Vâlcea şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar în vederea suspendării executării actului administrativ de retrocedare a celor 670 de hectare de teren, însă instanţa din Argeş, prin Decizia nr. 3.024/2013, a respins recursul ca nefondat.

(Nicu Trandafir)

One Response to Statul a mai câştigat un război cu Obştea Pripoara Surdoiu în privinţa celor 670 hectare de teren din Perişani

  1. Dobrin Nicolae

    Ccorect

     

Leave a Response