|miercuri, septembrie 23, 2020
  • Follow Us!

Senatorul Coca a cerut suma de 135.400 lei pentru funcţionarea Centrului de bătrâni Roeşti 

Coca Laurentiu

Recent, senatorul PSD Laurenţiu Coca a formulat o interpelare pe care a adresat-o ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, pe tema includerii în anul 2014, în programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice şi alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale” a Centrul de bătrâni din comuna Roeşti. „Primăria Roeşti a demarat prin Măsura 322 – PNDR, fonduri europene, un proiect integrat, unul din obiective fiind Centrul de îngrijire bătrâni. Acest obiectiv a fost finalizat conform procesului verbal de recepţie şi punere în funcţiune la terminarea lucrărilor nr 66/22 septembrie 2013. Valoarea acestui obiectiv a fost de 540.000 lei la care se adaugă TVA. Având în vedere numărul mare de cereri pentru internarea în Centru de îngrijire bătrâni este necesară angajarea a patru persoane de specialitate (doi asistenţi şi doi infirmieri) pentru a asigura permanenţa, la care se adaugă medicul ce va fi angajat cu normă parţială (medicul de la Dispensarul Uman din localitate), restul de ore pentru permanenţă urmând să se asigure de către Primăria Roeşti (având asistent medical comunitar şi muncitor). În urma celor relatate, pentru a pune în funcţiune acest serviciu social, răspunzând la nevoile beneficiarilor şi a asigura servicii de calitate, venim cu rugămintea de a ne sprijinii pentru a include în anul 2014 programul «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice» şi alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale cu suma de 135.400 lei reprezentând costul beneficiar conform legii în vigoare, iar cheltuielile de personal ce nu sunt incluse în lege se vor suporta din alte venituri (buget local, contribuţie beneficiar şi alte surse)”, spune senatorul Coca. Mai spunem că Gheorghe Drăghici, primarul comunei Roeşti, a făcut recent demersuri pentru încheierea unui protocol de colaborare între Căminul de Bătrâni din această localitate şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială din Lădeşti. În acest sens, a fost întocmită documentaţia necesară şi depusă la Consiliul Judeţean Vâlcea. „Este o oportunitate pentru noi, ideea fiind binevenită şi pentru vecinii noştri din Lădeşti. Cel puţin aşa par lucrurile până acum. Primăria Roeşti urmează să pună la dispoziţie spaţiul modern, cheltuielile cu reparaţiile curente şi cu toate utilităţile. Centrul din Lădeşti ar urma să asigure asistenţa medicală şi tot ceea ce ar mai fi necesar. Bineînţeles că această hotărâre va fi aprobată în Consiliul Local. La încheierea acestui protocol am avut în vedere mai ales faptul că Centrul din Lădeşti se află doar la doi kilometri de Căminul de Bătrâni din localitatea noastră. Medicii, împreună cu directorul Spitalului din comuna învecinată, au făcut deja o evaluare a spaţiului şi au ajuns la concluzia că această clădire nouă corespunde tuturor cerinţelor actuale”, a precizat primarul comunei Roeşti, Gheorghe Drăghici.

(Marian Dinu)

Leave a Response