|miercuri, septembrie 23, 2020
  • Follow Us!

Scriitorul Constantin Mateescu va primi titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Vâlcea 

C_Mateescu-

 

 

Săptămâna viitoare, Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat să aprobe propunerea de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Vâlcea lui Constantin Mateescu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Prin Memoriul nr. 2.112 din 03 octombrie 2013, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 15.413 din 02 decembrie 2013, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, instituţie publică de cultură aflată în subordi- nea Consiliului Judeţean Vâlcea, a propus conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea domnului Constantin Mateescu, scriitor reprezentativ al literaturii române contemporane, vechi membru al Uniunii Scriitorilor din România, care a promovat cu excelenţă, prin lucrări eseistice, memorialistice şi de ficţiune, unice în literatura română, imaginea judeţului Vâlcea la nivel naţional. În conformitate cu Statutul Judeţului Vâlcea, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58 din 26 aprilie 2011, titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea se conferă persoanelor fizice române şi străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural sau altor personalităţi reprezentative pentru judeţul Vâlcea. Constantin Mateescu s-a născut pe 31 ianuarie 1929, în Râmnicu Vâlcea, părinţii săi fiind vâlceni – tatăl ofiţer militar, iar mama, casnică. A urmat şcoala primară la „Şcoala cu Ceas” (astăzi, Şcoala „Take lonescu”) şi Liceul „Alexandru Lahovary” din oraşul natal, iar în anul 1947 a devenit student la Facultatea de Medicină Bucureşti, pe care a abandonat-o după doi ani, în favoarea Facultăţii de Filozofie a Universităţii Bucureşti, absolvită în anul 1953. în studenţie, în perioada 1950-1952, a lucrat ca referent ştiinţific la Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei Române, iar după absolvire a lucrat ca redactor la Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea din Bucureşti (1954-1958). în perioada 1959-1961, a fost profesor la Şcoala Generală din comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa, iar în perioada 1961-1987, a fost profesor la Liceul Economic „Dumitru Moţoc” din Bucureşti, unde a coordonat activitatea revistei şcolare „Aurora”. A debutat cu proză în revista „Flacăra”, în anul 1965, iar debutul său editorial a avut loc în anul 1966, cu o culegere de schiţe şi povestiri, intitulată „Rochia cu anemone”, apărută la Editura pentru Literatură Bucureşti, Colecţia „Luceafărul”. Astăzi, la vârsta de 85 de ani, pe care o va împlini luna viitoare, scriitorul Constantin Mateescu are o operă vastă, cuprinzând aproape toate genurile literare: 49 de cărţi de povestiri, romane, jurnale, memorii, eseuri, teatru şi critică literară, scrise în cei 47 de ani care au trecut de la debutul său editorial. Creaţiile sale au fost comentate elogios în cronici din revistele literare de către toţi criticii literari de prestigiu. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1967. l-au fost acordate două premii ale Uniunii Scriitorilor, pentru cărţile „Bal la Casa Ofiţerilor” şi „Marele şlem”, precum şi Premiul pentru Dramaturgie al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, pentru piesa „Avionul de Cluj”, scrisă împreună cu Alexandru Mitru. Alte premii: Premiul Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor, pentru cartea „O partidă de bile”, Premiul Societăţii Literare „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, pentru volumul „Câinele andaluz”, Premiul „Omnia” al municipiului Râmnicu Vâlcea, Premiul pentru proză al revistei literare „Acolada” din Satu Mare. A colaborat la diverse reviste literare româneşti, „România literară”, „Luceafărul”, „Tribuna”, „Ramuri”, „Viaţa românească”, „Jurnalul literar”, „Amfiteatru”, „Suplimentul literar al Scânteii tineretului”, sau străine – „Innostrannaia literatura” (Moscova) şi „Indian Literature” (New Delhi). Scriitorul Constantin Mateescu a păstrat în permanenţă legătura cu oraşul său natal, fiind un unicat în literatura română prin ataşamentul său profund faţă de Râmnicu Vâlcea, materializat în multe lucrări dedicate acestuia: „Memoria Râmnicului”, „Râmnicul de odinioară”, „Râmnicul, Râmnicul…”, „Cartea Râmnicului”, „Râmnicul uitat”. O mare parte din scrierile sale se petrec în Râmnicu Vâlcea sau în localităţi din judeţul Vâlcea: „Aseară a trecut un om” (Râmnicu Vâlcea), „Gânduri pentru ultimul prizonier” (Râmnicu Vâlcea), „Walhalla” (parţial, Râmnicu Vâlcea), „Toamna, păsările…” (Râmnicu Vâlcea), „Peisaj cu vedere spre pod” (Călimăneşti), „După-amiaza unui faun” (Râmnicu Vâlcea), „Drumurile lui Anton Pann” (parţial, Râmnicu Vâlcea şi Mănăstirea Dintr-un Lemn), „Duelul” (Râmnicu Vâlcea), „Bal la Casa Ofiţerilor” (Râmnicu Vâlcea şi Ocnele Mari), „Jurnal”, vol. III-V (judeţul Vâlcea), „Cuibul de barză” (majoritar, Râmnicu Vâlcea), „Fumul bunicului” (Băile Govora).

Leave a Response