|sâmbătă, septembrie 19, 2020
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va cheltui 144.000 euro pentru modernizarea Târgului de la Goranu 

R_mnicu_V_lcea_T_rgul_de_vechitu

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat săptămâna trecută studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Târg Goranu”, la o valoare totală a investiţiei de 640.000 lei, respectiv 144.000 euro. În zona Goranu, pe un teren aflat în proprietatea primăriei, funcţionează de mult timp un târg în care micii comercianţi îşi valorifică produsele proprii. Utilizatorii acestui spaţiu sunt comercianţii şi publicul cumpărător. În urma analizei de oportunitate şi necesitate efectuate în colaborare cu beneficiarul şi reprezentanţii grupurilor ţintă vizate (micii comercianţi, cetăţeni ai municipiului, cumpărători) a rezultat necesitatea amenajării spaţiului existent. Astfel, se ia în calcul acoperirea suprafeţei cu un strat de asfalt turnat pe suportul existent, după curăţarea şi nivelarea acestuia, acoperirea efectuându-se cu panouri din tablă cutată montate pe stâlpi, grinzi şi pane din profile de oţel standardizate. Scenariul oferă următoarele avantaje: posibilitatea unei execuţii mecanizate, rapide a stratului de uzură; costuri sensibil reduse privind manopera, materialele şi punere în operă a acestora; asigurarea posibilităţii unor intervenţii de necesitate ulterioare recepţiei obiectivului; repararea operativă a defecţiunilor apărute la stratul de uzură pe parcursul exploatării. În prezent activitatea comercială se desfăşoară în condiţii improprii, pe latura vestică a străzii Goranu, pe o lungime de circa 250 metri spre sud de podul existent peste Olt. Suprafaţa utilizată la această dată de micii comercianţi este de 2.500-3.000 mp, desfacerea produselor făcându-se pe tarabe improvizate sau direct pe sol. Protecţia contra intemperiilor este inexistentă, comercianţii utilizând mijloace personale (umbrele, corturi improvizate, etc). Zona dispune de un grup sanitar în construcţie definitivă, racordat la reţeaua de alimentare cu apă. Terenul aparţine domeniului public al localităţii, iar suprafaţa totală ocupată de lucrările preconizate este de 1.683 mp, terenul fiind situat în întregime în intravilanul municipiului. Se vor executa următoarele lucrări: refacerea platformei de desfacere a produselor prin bordurare şi asfaltare asigurându-se evacuarea apelor şi curăţarea periodică a acesteia (platforma se desfăşoară de-a lungul trotuarului vestic al străzii Goranu, suprafaţa avută în vedere este de 1683); se va continua trotuarul pe latura de vest a străzii Goranu până la clădirea grupului sanitar; amenajarea acestor platforme, reprezentând ca utilizare alei pietonale de acces la spaţiul de vânzare cumpărare, impune o serie de lucrări pentru aducerea lor la o stare optimă. Lucrările ce fac obiectul prezentului studiu nu necesită branşamente la reţelele existente pe strada Goranu (alimentare cu apă, canalizare, etc). Iluminatul de siguranţă pe timpul nopţii va fi asigurat de iluminatul stradal existent.

(Petre Coman)

Leave a Response