|miercuri, septembrie 23, 2020
  • Follow Us!

Luni, 23 decembrie, va avea loc ultima şedinţă a Consiliului Judeţean din acest an 

consiliul-judetean

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, programată în data de 23 decembrie 2013, va avea pe ordinea de zi 14 proiecte de hotărâri sau informări, plus punctul „Diverse”. Astfel, vor fi discutate şi aprobate următoarele propuneri: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CET Govora, pe anul 2013; rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2013; rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2013; actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4, respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2014; actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, pentru anul 2014; actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2014; drepturile de care beneficiază, în internatele şcolare, elevii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special integrat, care nu se află în sistemul de protecţie socială; aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pentru anul 2014; mandatarea reprezentanţilor judeţului Vâlcea, să exercite anumite atribuţii în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Expo – Nord Oltenia SA; declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce urmează a fi propuşi de Consiliul Judeţean Vâlcea pentru 3 funcţii de membri ai Consiliului de Administraţie al SC Parc Ind Vâlcea SA.

Leave a Response