|sâmbătă, septembrie 19, 2020
  • Follow Us!

Important pentru instituţiile publice! 

Finante-Valcea

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789/16.12.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 2.008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, act normativ care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Prevederile actului normativ se aplică instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. Acestea depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise formularul „Plăţi restante” (Anexa nr. 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru total plăţi restanţa aferentă activităţii proprii, codul 40, pe modelul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul întocmit lunar se depune la unităţile Trezoreriei Statului, până cel târziu la data de 5 a lunii curente, inclusiv, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.

În situaţia în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul-limită de depunere a formularului este prima zi lucrătoare următoare.

Instituţiile publice care nu prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul „Plăţi restante” (Anexa nr. 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru totalul plăţilor restante aferente activităţii proprii la finele lunii precedente, până la data de 5 a lunii curente, pot efectua plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente datoriei publice.

 

Leave a Response