|vineri, septembrie 18, 2020
  • Follow Us!

Dimensiunea europeană a educației la Colegiul Energetic din Rm. Vâlcea – Energy and Employability – Local Solutions for New Challenges” – proiect multilateral Comenius 

Logo-comenius-2012-2014-Choices-for-life-62

Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi urmăreşte dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor, precum şi sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.

Aprobat şi finanţat de Comisia Europeană cu un grant de 24.000 Euro, proiectul reuneşte şapte licee europene, din Spania (coordonatorul proiectului), Franţa, Turcia, Grecia, Marea Britanie, Germania,  România şi se derulează în perioada august 2012 –  iulie 2014.

În perioada 17-22  noiembrie un grup de 5 profesori si 8 elevi ai Colegiului Energetic au participat la o nouă reuniune de proiect desfășurată  în Agen, Franţa, localitate în care proiectul s-a bucurat de o caldă primire din partea autorităților locale pentru care tinerii participanţi sunt adevăraţii cetățeni europeni.

În cadrul activităţilor liceul vâlcean a prezentat materiale diverse referitoare la gradul de inserţie profesională în domeniul producerii energiei verzi a absolvenţilor şcolilor implicate.

Lucrările de laborator realizate de grupurile de elevi, sub îndrumarea domnilor profesori, au vizat aspecte practice ale modului de producerea energiei, proiectul permiţând fiecărui participant (elev sau profesor) să îşi aprofundeze cunoştinţele dobândite, creând şi dezvoltând metode de analiză, de comparare, de producere şi difuzare a situaţiilor sau informaţiilor cercetate, punând în lumină competenţe transversale şi depăşind astfel cadrul strict disciplinar.

         Participanţii au avut posibilitatea sa afle detalii importante cu privire la istoria si modul de exploatare a energiei hidro în timpul vizitelor de documentare la microhidrocentralele de pe râul Lot, unul dintre principalii afluenţi ai fluviului Garonne.  Istoria locurilor a fost un alt subiect abordat  în timpul călătoriilor la Villeneuve sur Lot şi Bordeaux.

Proiectul de parteneriat multilateral, purtând acronimul E&E, urmează altor proiecte de anvergură iniţiate de către Colegiul Energetic din Rm. Vâlcea, existând o continuitate şi o efervescenţă a iniţiativelor care fac din acest liceu un colegiu modern, european.

Dorim ca numeroasele activităţi şi mobilităţi transfrontaliere să contribuie la formarea continuă a elevilor şi cadrelor didactice implicate, consolidând dimensiunea europeană în educaţie, prin promovarea cooperării  între şcoli.

Leave a Response