|vineri, septembrie 25, 2020
  • Follow Us!

Deputatul Vlădoiu a primit un… răspuns evaziv de la ministrul Turismului în privinţa pârtiei de schi de la Voineasa 

transalpina-ski-resort-vidra

Recent, deputatul PSD Aurel Vlădoiu a formulat o interpelare pe care a adresat-o ministrului Turismului, Maria Grapini, obiectul întrebării fiind finalizarea domeniului schiabil „Obârşia Lotrului-Transalpina”. „Proiectul menţionat este cuprins în lista cu programele şi proiectele de investiţii în turism finanţate potrivit prevederilor H.G. nr.120/2010, modificată prin H.G. nr. 1220/2011 şi presupune construirea a şapte pârtii de schi în lungime totală de 10 km şi a unei infrastructuri specifice de administrare şi operaţionalizare (clădiri administrative, drumuri de acces, reţea de utilităţi, instalaţii de transport pe cablu etc). După cum precizam în adresa noastră anterioară, conform contractului de lucrări nr. 6038/17.12.2010, valoarea contractată pentru lucrările de proiectare şi execuţie a fost de 146.830.263 lei, inclusiv TVA. în prezent, stadiul fizic al lucrărilor executate este de 92%, valoarea facturilor emise de constructor este de 128.512.393 lei (inclusiv TVA), din care a fost achitată suma de 94.509.559 lei (inclusiv TVA), rezultând o sumă restantă facturată la plată de 34.002.834 lei (inclusiv TVA), reprezentând lucrări executate de către constructor şi nedecontate. Menţionăm că, în anul curent, Primăria comunei Voineasa a efectuat din bugetul local, plăţi restante către constructor, în sumă de 100.000 de lei conform O.P. nr. 349/10.07.2013 şi O.P. nr. 516/03.10.2013. Vă informăm, de asemenea, că am luat act de răspunsul dumneavoastră nr. 362285/07.08.2013, însă cu toate eforturile depuse de autoritatea locală, valoarea sumei restante depăşeşte orice posibilitate de efectuare a plăţilor din bugetul local, fapt ce impune identificarea unor soluţii de finanţare cu sprijinul autorităţilor centrale implicate. Solicităm şi susţinem acest lucru, având în vedere că prin Hotărârea Civilă nr. 5371/24.09.2013, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 5011/90/2013, Comuna Voineasa a fost obligată la plata sumei de 34.701.804,34 lei (suma de 34.102.834,27 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor executate şi nedecontate constructorului S.C. ACOMIN S.A. Deva la data 31.12.2012, iar suma de 594.970,07 lei reprezintă penalităţi de întârziere). Trebuie avut în vedere că posibilităţile financiare ale comunei Voineasa de a continua şi de a finaliza această investiţie cu resurse proprii sunt practic inexistente, această unitate administrativ- teritorială riscând să intre în insolvenţă, în situaţia neachitării sumelor restante către constructor. Prin urmare, vă adresăm rugămintea de a analiza situaţia prezentată şi de a identifica soluţii pentru susţinerea financiară a beneficiarului (Consiliul Local Voineasa) în vederea finalizării acestui obiectiv major de investiţii, cu impact economico-social la nivel naţional”, spunea deputatul Vlădoiu.

În data de 20 decembrie, a venit următorul răspuns de la Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism: „Asa cum v-am informat si in răspunsul anterior, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, prin Autoritatea Naţionala pentru Turism, intenţionează să continue sprijinirea financiară a proiectului, dar acest lucru este condiţionat de alocările financiare de la bugetul de stat. Astfel, am prioritizat investiţiile si le-a comunicat Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, care le are in vedere in programul pentru 2014. Sper, domnule deputat, ca am adus lămuririle necesare la problemele ridicate de dumneavoastra si va asigur de disponibilitatea mea de a va răspunde in termen la orice alta întrebare”.

Leave a Response