|luni, septembrie 21, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local al Râmnicului a aprobat modificarea bugetului SC Pieţe Prest SA 

CURATENIE1

 

În cursul săptămânii trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pentru anul acesta, cu un nivel estimat al veniturilor de peste 11,03 milioane de lei şi al cheltuielilor la nivelul sumei de circa 11 milioane de lei. În cadrul adunării generale a acţionarilor din 21 noiembrie 2013, prin hotărârea nr. 14/2013, s-a aprobat rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul acesta. La data de 30 septembrie 2013 veniturile realizate au fost de 8,05 milioane de lei din totalul prognozat de 11,03 milioane de lei respectiv 73%, iar la partea de cheltuieli nivelul acestora a fost de 7,94 milioane de lei, profitul brut fiind de 107.300 lei. Având în vedere execuţia bugetară la 30 septembrie 2013 şi estimările de venituri şi cheltuieli pe trimestrul patru, conducerea SC Pieţe Prest SA a propus consiliului local rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli având în vedere următoarele: menţinerea la acelaşi nivel al indicatorilor economici privind veniturile totale respectiv la suma de 11,03 milioane de lei şi al cheltuielilor totale respectiv la suma de 11 milioane de lei, cu un rezultata brut de 32.400 lei; diminuarea veniturilor financiare cu suma de 4.000 lei şi majorarea cu aceeaşi sumă a veniturilor din exploatare; majorarea cheltuielior financiare cu suma de 1.500 lei şi diminuarea cu aceeaşi sumă a cheltuielior din exploatare; majorarea cheltuielior cu salariile cu suma de 9.000 lei şi majorarea cu suma de 10.500 lei a cheltuielior cu asigurările şi protectia socială, precum şi diminuarea cu suma de 20.000 lei a cheltuielior aferente contractului de mandat. Această influenţă între capitolele de cheltuieli menţionate mai sus nu influenţeaza totalul cheltuielilor de personal pe anul 2013. Faţă de anul trecut cheltuielile totale au fost reduse cu suma de 892.000 lei, din care nivelul cheltuielior cu bunuri si servicii a fost diminuat cu suma de 871.500 lei, urmare a faptului că au fost diminuate cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate cu terţii (servicii de pază, reparaţii auto, întreţinere mobilier stradal, montat garduri metalice, reparaţii locuri de joacă, lucrări de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare) acestea executându-se în regie proprie. În conformitate cu prevederile din OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative teritoriale sunt acţionari unici şi prevederile OMFP nr. 214/2013 prin care s-au aprobat formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare pentru operatorii economici cu capital integral sau majoritar al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, operatorii economici prezintă bugetul de venituri şi cheltuieli consiliului local, în subordinea, coordonarea sub autoritatea cărora funcţionează, în vederea aprobării.

Leave a Response