|vineri, septembrie 18, 2020
  • Follow Us!

CET Govora estimează creşterea veniturilor prin încasarea unor creanţe de la Oltchim şi USG 

cet_govora_orizontal

La începutul acestei luni, conducerea CET Govora a solicitat autorităţilor judeţului Vâlcea aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli prin modificarea anexei nr. 9 „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere arieratelor”, ca urmare a realizării unora din măsurile planificate şi identificarea unei noi măsuri care influenţează rezultatele prognozate pentru perioada următoare. Prin măsura nr. 3 din anexa nr. 9 la bugetul de venituri şi cheltuieli „încasare restanţe USG”, CET Govora şi-a propus să încaseze restanţele la plata energie termice livrate către SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA aflate în sold la data de 1 ianuarie 2013 şi diminuarea corespunzătoare a arieratelor cu valoarea creanţelor încasate. În urma unor runde de negocieri cu reprezentanţii USG-CCG, a fost încheiat Actul Adiţional nr. 12/2013 la contractul de livrare de energie termică, prin care s-au stabilit şi îndeplinit următoarele: în termen de cinci zile de la încheierea documentului, SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a achitat soldul creanţei cesionate în 2007 şi eşalonate în sumă de 5,36 milioane de euro, creanţă scadentă pentru 2,1 milioane de euro în data de 9 ianuarie 2014 şi pentru 3,24 milioane de euro în 21 noiembrie 2014; pentru suma de 3,44 milioane de euro (echivalent 15,26 milioane de lei) reprezentând creanţe curente restante, SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA a cesionat către CET Govora, până în data de 31 octombrie 2013, creanţe pe care le deţine la Ascom Internaţional SRL şi Govcrest Internaţional SRL, din care, s-a decontat până la data de 30 noiembrie 2013 suma de 12,85 milioane de lei, urmând ca diferenţa de 2,4 milioane de lei sa fie plătită până la 31 decembrie 2013; suma de 16,34 milioane de euro, reprezentând sold creanţe eşalonate în 2010 în sumă de 10,63 milioane de euro şi 5,7 milioane de euro facturi curente restante în sold la 31 august 2013, va fi eşalonată la plată pentru o perioadă de 4 ani, urmând a fi achitată în 48 de rate lunare din care 47 de rate în sumă de 340.000 euro, iar ultima rată în sumă de 367.413 euro. În urma îndeplinirii acestor prevederi, CET Govora va încasa creanţe restante în sumă de 39 milioane de lei (23,74 milioane de lei plus 15,26 milioane de lei), faţă de o planificare de 20,65 milioane de lei, iar prin încasarea ratelor de eşalonare în anii 2014 şi 2015 se vor încasa creanţe restante în sumă de 18,36 milioane de lei anual (340.000 euro/lună, respectiv 4 milioane de euro anual), efectul fiind diminuarea arieratelor în mod corespunzător. Prin actul adiţional nr. 12/2013, la contractul de livrare de energie termică, SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA recunoaşte că datorează CET Govora penalităţi de întârziere şi diferenţe de preţ pentru energia termică livrată în perioada 2010-2012 în sumă de 20,73 milioane de lei (echivalent 4,67 milioane de euro) sub o condiţie suspensivă de plată pentru cazul în care SC Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group SA nu respectă termenele de plată asumate prin actul adiţional, respectiv „în condiţiile în care USG-CCG îşi respectă toate angajamentele la sfârşitul perioadei de eşalonare CET Govora va renunţa la a solicita plata penalităţilor”. La data de 30 noiembrie 2013 soldul facturilor de energie termică livrată de CET Govora către SC Oltchim SA este de 25,9 milioane de lei reprezentând livrări de abur industrial în perioada ianuarie-noiembrie 2013, din care sold facturi cu scadenţă depăşită la plată în suma de 22,4 milioane de lei. La acestea se va adăuga şi consumul lunii decembrie 2013, estimat la suma de 3,5 milioane de lei, astfel încât, la sfârşitul anului 2013 soldul energiei termice neachitate este de circa 29,4 milioane de lei. În data de 27 noiembrie 2013, SC Oltchim SA a recunoscut datoria pe care o înregistrează faţă de CET Govora, angajându-se să achite contravaloarea facturilor de abur industrial începând cu luna aprilie 2014.

Leave a Response