|vineri, septembrie 25, 2020
  • Follow Us!

Apicultura, reglementată printr-o nouă lege 

dan-nitu-manager-general-damila

Veste bună pentru apicultorii români. Parlamentul României a adoptat marți, 10 noiembrie, Legea Apiculturii. Aceasta are ca obiect reglementarea activităţii apicole, în scopul valorificării superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole şi, totodată, asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale cu reglementările europene în domeniu.

Senatorul PNL, Remus Daniel Nițu ține să precizeze pentru apicultorii din Vâlcea, cei care dețin cele mai multe familii de albine din România și cei care au cea mai mare producției de miere din țară, că acest act normativ aduce clarificări în ceea ce privește această activitate. „Au fost mai multe întâlnirii pe care le-am avut cu asociații de apicultori din Vâlcea în urma cărora s-au conturat mai multe aspecte legale pe care aceștia le-au dorit reglementate mai clar. Printre acestea se numără problema bazei melifere și cea a taxei pe mijloacele de transport folosite în pastoral. Sunt aspecte pe care le-am susținut în Comisia de Agricultură din Senat și care se regăsesc acum reglementate în noua lege”, a precizat senatorul Nițu.

Astfel, orice persoană fizică sau juridică poate practica legal apicultura dacă: își înscrie familiile de albine la Registrul agricol, le înregistrează/autorizează la Direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor din județul de domiciliu, deține carnet pentru stupină și are familiile identificate în sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor.

Legea prevede și mențiuni privind ameliorarea raselor de albine care se realizează prin programe întocmite de organizațiile și asociațiile acreditate de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (ANARZ) pentru înființarea și menținerea evidențelor genealogice, respectiv registre genealogice.

Autoritățile administrației publice locale, precum și administratorii terenurilor agricole și silvice vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente pe baza cererii pe care apicultorii le depun la consiliile locale. Până la data de 1 martie a fiecărui an, consiliile locale și administratorii terenurilor agricole sau silvice au obligația să inventarieze suprafețele de teren care se acordă apicultorilor pentru amplasarea stupinelor cât și baza meliferă existentă pe teritoriul acestora. Până pe 15 martie în fiecare an, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va solicita suprafețele de teren  inventariate în vederea informăriii crescătorilor de albine care doresc să se deplaseze în pastoral.

Repartizarea suprafeței melifere se face direct sau prin intermediul formei asociative prin depunerea unei cereri la Consiliul Local sau la administratorii terenurilor, aceștia având obligația de a soluționa cu prioritate cererile apicultorilor domiciliați în localitățile aflate în raza acestora. Apicultorilor le revine însă obligația, ca în 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină să amplaseze panoul de identificare a stupinei și să comunice în scris consiliului local sau administratorului terenului locul de amplasare, perioada de timp, numărul de familii de albine și datele de contact.

Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe care le dețin sunt obligați să anunțe în scris, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore îniante de efectuarea tratamentului, precum și denumirea produsului folosit. La rândul lor, consiliile locale și administratorii de terenuri vor anunța apicultorii cu cel puțin 24 de ore înainte de efectuarea tratamentelor. În cazul înregistrării de mortalități la familiile de albine cauzate de nerespectarea acestor prevederi, Consiliul Local și administratorii terenurilor, în baza documentului sanitar-veterinar de constatate a cauzelor mortalității, vor întocmi un proces verbal de evaluare a pagubelor și vor stabilii cuantumul despăgubirilor care se acordă apicultorilor la valoarea de piață a familiilor de albine și a producției de miere care ar fi trebuit obținută în urma culesului.

Mijloacele de transport autopropulsate care efectuează transportul stupilor în pastoral vor fi scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport în termen de 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

 

Leave a Response