|vineri, septembrie 24, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Voineasa, Gigi „Bachus” Stanciu, recidivează în abuzuri: a dat exploatarea pârtiei de schi prietenilor de la firma Acomin 

stanciu voineasa

 

Fără a organiza licitaţie şi fără un anunţ public de intenţie, Consiliul Local al staţiunii Voineasa, la propunerea primarului Gigi „Bachus” Stanciu, a recidivat pentru că recent şi-a dat acordul pentru semnarea unui nou contract de asociere în participaţie cu societatea Acomin Deva, în vederea exploatării pârtiei de schi de la Voineasa în iarna 2013-2014. Potrivit precvederilor din contract, se exprimă „interesul comun al părţilor de a se asocia în vederea exploatării, din punct de vedere comercial, a pârtiilor, instalaţiilor de teleschi şi telescaun, a instalaţiilor de zăpadă şi a celorlalte componente ale infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Voineasa”. Conform acestui contract, toate încasările de la pârtia de schi vor merge într-un cont special deschis de primărie, iar de acolo vor fi plătite cheltuielile cu personalul, mentenanţa echipamentelor, motorina pentru instalaţii şi energia electrică. După ce toate aceste utilităţi vor fi achitate, profitul va fi împărţit între Primăria Voineasa şi societatea Acomin. Tarifele pentru schi vor fi însă mai mari decât anul trecut, de 100 de lei/zi. Primăriei Voineasa ar urma să îi revină 80% din câştiguri, iar firma constructoare va primi restul. În urmă cu un an, tot primarul din Voineasa, liberalul Gheorghe Stanciu, cu de la sine putere, a decis să încheie un contract de asociere în participaţiune cu firma Quasar Industries SRL din Petroşani (condusă de acelaşi controversat om de afaceri Daniel Faur, patronul de la Acomin), prin abuz şi fără a respecta legile din România. Concret, la mijlocul lunii decembrie 2012, primarul Stanciu a întocmit un „referat de specialitate”, prin care propunea Consiliului Local din Voineasa adoptarea unei hotărâri privind încheierea unui contract de asociere în participaţiune în vederea exploatării în comun a domeniului schiabil Voineasa „Ski Resort Transalpina”. În mod cu totul ciudat, primarul Gigi Stanciu a indicat şi firma care să se ocupe de administrarea pârtiei: Quasar Industries SRL. Fără nici o bază legală şi fără a organiza o licitaţie sau o selecţie publică şi transparentă, primarul din Voineasa a decis să supună la vot în şedinţa din 19 decembrie 2012 a consiliului local propunerea de încheiere a acestui contract de asociere în participaţiune… direct cu societatea lui Daniel Faur, Quasar Industries SRL. Văzând că toată această afacere are iz penal, doi consilieri locali au refuzat să voteze şi să semneze procesul-verbal, drept pentru care au luat hotărârea că este mai bine pentru ei să demisioneze. Însă, acest gest disperat nu l-a impresionat pe primarul Gheorghe Stanciu care a supus la vot proiectul de hotărâre respectiv, fără să mai aştepte recomandarea direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Voineasa. Astfel că, în data de 19 decembrie 2012, 9 consilieri locali au votat în favoarea propunerii de asocierere cu firma Quasar Industries SRL. Pentru a da o „notă de legalitate”, consilierii locali au mai ales o comisie care să negocieze contractul de asociere, în următoarea componenţă: Dănuţ Moldoveanu, Gheorghe Dobrin (fostul primar) şi Nicolae Copăceanu. În fine, s-a mai hotărât ca primarul comunei Voineasa să semneze contractul de asociere în participaţiune negociat de comisia desemnată. Nu ştim ce negociere a făcut edilul şef Gheorghe Stanciu, dar anul trecut, la puţin timp de la decizia consiliului local, acesta a „elaborat” şi semnat un contract de asociere în participaţiune ce ce întinde pe aproape 10 pagini. Bineînţeles că firma Quasar Industries SRL are o grămdă de drepturi, iar primăria are înscrise numai obligaţii. Astfel, potrivit contractului încheiat în data de 21 decembrie 2012, asociatul administrator Comuna Voineasa are următoarele obligaţii: să aducă în asociere aportul corespunzător contribuţiei prevăzute în contract; să asigure desfăşurarea netulburată şi neîntreruptă a activităţilor desfăşurate de asociatul SC Quasar Industries SRL, în vederea îndeplinirii obiectului prezentei asocieri şi a serviciilor conexe, în cadrul domeniul schiabil «Ski Resort Transalpina», pe întreaga durată de valabilitate a contractului; să nu solicite asociatului SC Quasar Industries SRL plata totală sau parţială de taxe şi impozite (!?!) pentru bunurile mobile şi imobile aflate in proprietatea asociatului administrator care fac parte din domeniul schiabil «Ski Resort Transalpina», pe întreaga durată a asocierii; să pună la dispoziţia asociatului SC Quasar Industries SRL, în termen de… o zi de la data semnării contractului, toate documentele necesare pentru îndeplinirea formalităţilor legale necesare defăşurării activităţilor prevăzute în contract, în vederea deschiderii de puncte de lucru, autorizarea activităţilor de alimentaţie publică şi alte servicii, formalităţi legate de aparate de marcat fiscale, încheierea de contracte pentru furnizarea de utilităţi necesare punctelor de lucru ale asociatului SC Quasar Industries SRL; să asigure prezenţa şi funcţionarea, în permanenţă, în domeniul schiabil «Ski Resort Transalpina», pe întreaga durata a asocierii, conform reglementărilor legale speciale în materie, a serviciilor de jandarmerie montană, salvamont, salvare şi asistenţă medicală pentru turişti, poliţie, în strânsă corelare cu programul de activitate stabilit pentru domeniul schiabil; să ţină contabilitatea separată a asocierii (venituri şi cheltuieli) şi să determine rezultatul ei, în conformitate cu reglementările contabile în vigoare şi să îl repartizeze asociaţilor, potrivit clauzelor contractului de asociere, până în data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(Marian Dinu)

Leave a Response