|joi, septembrie 23, 2021
  • Follow Us!

Noul secretar al primăriei, Ion Didoiu, a contrasemnat prima convocare a unei şedinţe CL 

primaria-ramnicu-valcea

La iniţiativa primarului penal Emilian Frâncu şi contrasemnătura proaspătului secretar al Primăriei, Ion Didoiu, marţi, 12 noiembrie, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 6 proiecte de hotărâri şi rapoarte pe ordinea de zi. Astfel, se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Episcop Climent”; raport şi proiect de hotărâre privind atribuirea şi schimbarea denumirii unor artere de circulaţie în municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA SA; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă medico-sociaiă pentru persoanele vârstnice şi a documentaţiei de atribuire pentru concesionarea acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente cu ocazia Zilei Sfântului Andrei, a Zilei Naţionale a României şi a Zilei Sfântului Nicolae.

Leave a Response