|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

La sediul ABA Olt a avut loc şedinţa festivă a Comitetului de Bazin Olt 

Săptămâna trecută, a avut loc şedinţa festivă a Comitetului de Bazin Olt, ce a avut loc la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt. Ordinea de zi a avut următoarele puncte: apa, avuţie naţională; apa în viaţa poporului român; istoric al cercetărilor hidrologice în România şi bazinul hidrografic Olt; evoluţia politicii româneşti în gospodărirea apelor; diverse. În deschiderea şedinţei, prefectul Mircea Nadolu a adus în atenţia celor prezenţi faptul că se sărbătoresc 100 de ani de la înfiinţarea Primului Departament de Ape din România (1913-2013), după care a dat cuvântul doamnei Ruxandra Bălăeţ, consilier superior în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru a da citire mesajului transmis, cu ocazia acestei zile aniversare, de către doamna Lucia-Ana Varga, Ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. În continuare s-a trecut la prezentările materialelor şi dezbaterile propriu zise. Astfel, primul punct cuprins pe agenda întâlnirii, Apa în viaţa poporului român, a fost susţinut de Ion Stoenescu, director Administraţia Bazinală de Apă Olt. A fost prezentat modul în care au evoluat şi s-au diversificat, de-a lungul timpului, legăturile dintre om şi apă. În prezent, când se vorbeşte despre aceste importante legături, se face referire în principal la: apa pentru nevoi casnice şi menajere; apa pentru alte folosinţe (industrie, navigaţie, agricultură, zootehnie şi piscicultură, producerea de energie electrică, turism sau agrement); evacuarea apelor uzate; exces de umiditate şi inundaţii; apa pentru ecosistemele acvatice şi de încadrare estetică în mediul înconjurător. Au fost oferite totodată informaţii referitoare la apariţia şi dezvoltarea gospodăririi apelor. Evoluţia gospodăririi apelor în România a fost influenţată de regimul hidrologic al resurselor de apă, caracterizate de o variabilitate foarte mare în timp şi în spaţiu. Încă din secolul al XVIII-lea, necesitatea măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor a condus la construirea staţiilor hidrologice, a digurilor şi acumulărilor nepermanente. În toată perioada care a urmat, a fost acordată o atenţie permanentă gospodăririi apelor, prin adoptarea unor legi care să permită valorificarea eficientă a uneia dintre cele mai preţioase resurse naturale: apa. În anul 1898, a apărut o primă lege a apelor care prevedea că principalele cursuri de ape, precum şi apele mării, până la distanţa de “o bătaie de tun de la ţărm”, aparţin domeniului public. Legislaţia a suferit o serie de modificări astfel că, în prezent, regimul juridic general al apelor este stabilit prin Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response