|vineri, septembrie 24, 2021
  • Follow Us!

Ion Cîlea „mârâie” la proiectul de lege al descentralizării, promovat de şefii săi politici de la Guvern 

ion-cilea

În perioada dinaintea adoptării proiectului de lege al descentralizării, Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, a transmis Guvernului (condus de premierul PSD Victor Ponta) şi Ministerului Dezvoltării Regionale (coordonat de baronul PSD Liviu Dragnea) mai multe propuneri de modificare, dar a formulat şi critici la adresa unor prevederi care privesc judeţul Vâlcea. „Spre deosebire de judeţul Dolj sau Olt, suprafaţa judeţului Vâlcea este ocupată de păduri în proporţie de 47%. Logic este ca instituţia coordonatoare la nivel regional să fie organizată în judeţul Vâlcea, cu atât mai mult cu cât Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare funcţionează deja la Râmnicu Vâlcea ca unitate de coordonare regională. Aceeaşi întâietate o au între judeţele Olteniei sectoarele: pomicultura – 12.900 ha în Vâlcea; balneologia – peste 30% din activitatea balneară la nivelul ţării; turism montan, sector care se apropie în perspectiva imediată de puterea şi dimensiunile Braşovului. Consider că hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţilor Teritoriale de Sănătate Publică nu poate fi aplicată în condiţiile în care oficiile judeţene de sănătate publică vor avea o structură funcţională decorativă, lipsită de serviciile care le justifică existenţa. De aceea, propun să se revină asupra anexei 3 a Hotărârii sus amintite şi să se prevadă în activităţile pe care le vor avea de realizat oficiile judeţene de sănătate publică următoarele compartimente: epidemiologie (supravegherea bolilor transmisibile); igienă (impactul igienei asupra mediului, practicii şcolare, alimentaţiei, igiena muncii); laboratoare de analiză (operativitate necesară în luarea unor decizii de natură medicală de către autorităţile judeţene şi locale); eliberarea de autorizaţii si vize sanitare. La nivelul Autorităţilor Teritoriale de Sănătate Publică sunt suficiente următoarele atribuţii: inspecţie, promovarea sănătăţii, statistică medicală, programe de sănătate. Este necesar ca procesul de trecere de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, să se realizeze cu respectarea dispoziţiilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, după cum urmează: în fiecare an, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cu destinaţie specială, necesară finanţării cheltuielilor publice transferate sau a marilor cheltuieli publice. Cu privire la măsurile de descentralizare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi în domeniul culturii, propun modificarea din dispoziţiile privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor agricole judeţene, respectiv a direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniu, în sensul numirii conducătorilor acestor instituţii: în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale; potrivit procedurilor aprobate de consiliul local; prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti. Modificarea are în vedere respectarea, prin similitudine, a prevederilor din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, potrivit cărora: primarul numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face prin dispoziţia primarului, în urma concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local”, menţionează printre altele Ion Cîlea.

Leave a Response