|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Corpul de Control al Prefecturii a extins verificările în localităţile Drăgăşani şi Câineni 

politia-in-piata-control-emm

 

În perioada 18 noiembrie – 22 noiembrie 2013, în baza a două ordine emise de către prefectul Mircea Nadolu, Corpul de control a continuat desfăşurarea acţiunilor de verificare a unităţilor de alimentaţie şi folosinţă publică cât şi respectarea legislaţiei în vigoare de către comercianţii din pieţele agroalimentare şi târgurile săptămânale de pe raza judeţului Vâlcea. Comisia de control a fost formată din reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, respectiv Instituţia Prefectului – Corpul de control, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. În municipiul Drăgăşani – Piaţa Centrală au fost verificaţi 27 de comercianţi, iar pentru fiecare operator economic sau persoană fizică verificate, echipa mixtă de control, în componenţa precizată mai sus, a încheiat procese-verbale de constatare a contravenţiilor, acte de control, cu termene şi responsabilităţi, în care au fost precizate măsuri de eliminare a deficienţelor constatate, cu termene concrete de îndeplinire și acolo unde a fost cazul, au fost aplicate sancțiuni contravenționale sub formă de amendă sau avertisment. Astfel, 19 comercianți persoane fizice – producători, dintre care doi producători au fost sancționați contravențional sub formă de amendă în cuantum total de 2000 lei, 2 producători au primit avertisment, iar 15 producători nu au fost sancționați, primind recomandări pentru respectarea în continuare a legislației din domeniu în vigoare; 8 comercianți – operatori economici, dintre care trei operatori au fost sancționați contravențional sub formă de amendă în cuantum total de 2000 lei, iar 5 operatori nu au fost sancționați, primind recomandări pentru respectarea în continuare a legislației din domeniu în vigoare. Echipa de control a avut, ca tematică, verificarea provenienței mărfurilor, etichetarea corectă, valabilitatea și corectitudinea certificatelor de producător, conformitatea calității mărfurilor, comercializarea mărfurilor în spații special amenajate, autorizate, salubre, în condiții corespunzătoare de igienă, respectarea legislației privind protecția consumatorului și a legislației împotriva unor activități comerciale ilicite.

În comuna Câineni, pe Valea Oltului – DN 7, au fost verificate patru unități de alimentație publică de tip restaurant, dintre care trei unități au fost sancționate contravențional sub formă de amendă în cuantum total de 3800 lei, o unitate primind și avertisment, iar o unitate a fost sancționată contravențional sub formă de avertisment. Echipa de control a verificat respectarea condițiilor igienico-sanitare, a normelor de igienã sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și de protecție a consumatorului, iar rezultatele s-au soldat, în cele mai multe cazuri, cu sancționarea contravențională a operatorilor economici, constatând în același timp că, marfa expusă la vânzare este cuprinsă în ,,Lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor”, prevăzută în OMS nr. 1563/2008. Această verificare are în vedere, de asemenea, evitarea și prevenirea unui risc major privind sănătatea populației, prin apariția unor cazuri de nerespectare a normelor generale de igienă în unitățile de alimentație și folosință publică. În fiecare unitate verificată, echipa mixtă de control, în componenţa precizată mai sus, a încheiat procese-verbale de constatare, acte de control cu termene şi responsabilităţi, în care au fost precizate măsuri de eliminare a deficienţelor constatate sau de igienizare a unităților identificate ca insalubre, cu termene concrete de îndeplinire. Pentru deficiențele constatate în procesele-verbale de constatare a condiţiilor igienico-sanitare încheiate, unitățile au fost sancționate contravențional sub formă de amendă sau avertisment.

Leave a Response