|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local va rectifica bugetul şi va modifica redevenţa pentru bunurile concesionate Apavil 

APAVIL-DEBITE

Joi, 28 noiembrie, este programată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 18 proiecte de hotărâri şi rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, vor fi dezbătute şi aprobate următoarele propuneri: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total de surse de finanţare pentru anul 2013; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al instituţiilor de cultură pentru anul acesta; rectificarea bugetului Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru anul acesta; aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare târg Goranu”; aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Extindere reţea de iluminat zona intersecţia E81 – Decebal”; aprobare efectuare plăţi buget local; rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Pieţe Prest SA pentru anul acesta; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului; aprobarea structurii personalului nedidactic pentru învăţământul preuniversitar de stat şi învăţământul preşcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013-2014; completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului, concesionate către societatea Apavil SA; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/183 din 30 octombrie 2008 referitoare la reglementarea, pe teritoriul municipiului, a transportului public de persoane judeţean şi Interjudetean prin curse regulate sau speciale; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului; reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2013 referitoare la stabilirea redevenţei pentru bunurilor concesionate societăţii Apavil SA; revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2013 referitoare la suspendarea în parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11 martie 2013 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Arteră de legătură între bdul Nicolae Bălcescu şi bdul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”; modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială; aprobarea actului adiţional nr. 1 la convenţia de parteneriat adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/172/29 noiembrie 2012 în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara – Râmnicu Vâlcea”; suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenţi personali sau acordării de indemnizaţii lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea; actualizarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local – Cap. 67 – cultură, recreere şi religie.

Leave a Response