|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va concesiona pe 20 ani cinci terenuri din domeniul public, către CET Govora 

valcea_cet_bun

 

 

Consilierii judeţeni din Vâlcea sunt chemaţi joi, 28 noiembrie, să aprobe propunerea de concesionare, pe o perioadă de 20 ani, a cinci imobile (terenuri) aparţinând domeniului public al judeţului, societăţii CET Govora. Redevenţa minimă lunară va fi în sumă de 152,5 lei. În urmă cu doar patru luni, tot Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat trecerea cu plată a celor cinci terenuri din patrimoniul CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea CJ Vâlcea, în scopul implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Preţul celor cinci imobile, stabilit potrivit raportului de evaluare nr. 9426/26 iulie 2013, este în sumă de 35.100 lei. Cele cinci suprafeţe de teren ce vor fi concesionate CET Govora sunt necesare realizării investiţiei „Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere la Cazanul nr. 7 din CET Govora” şi cuprind: zona căii ferate – 694 mp; zona drumuri incintă – 311 mp; zona coş de fum – 522 mp; zona cameră prespălare – 158 mp; zona post trafo – 286 mp. Menţionăm că pe ultimul teren se află amplasate două imobile (clădirea postului de transformare 6/0,4 kV şi clădirea corpului de iluminat Grup 7). Se ştie că CJ Vâlcea implementează proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa 3 – „Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate”. Valoarea totală a proiectului este de 244,6 milioane de lei, din care 95% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune şi bugetul de stat, iar 5% reprezintă contribuţia beneficiarului, asigurată din bugetul local al judeţului. Consiliul Judeţean Vâlcea este beneficiarul contractului de finanţare al proiectului menţionat, deoarece CET Govora se află în proprietatea judeţului Vâlcea. Proiectul de reabilitare a sistemului de termificare urbană răspunde obligaţiilor din domeniul protecţiei mediului asumate de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Investiţia realizată prin proiect presupune un număr de 6 contracte: contract de servicii nr. 1 „Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului”; contract de servicii nr. 2 „Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor, pentru implementarea proiectului la sursa CET Govora”; contract de servicii nr. 3 „Servicii de audit financiar pentru proiect”; contract de lucrări nr. 4 „Implementare proiect instalaţie de desulfurare gaze de ardere la cazan nr. 7 din CET Govora”; contract de lucrări nr. 5 „Implementare proiect arzătoare cu NOx şi reparaţii cazan nr. 7 din CET Govora”; contract de lucrări nr. 6 „Implementare proiect reabilitare epa plus pompe şi circuit primar de termoficare din CET Govora”. La data de 25 aprilie 2013 a fost semnat contractul de lucrări nr. 4, atribuit la o valoare de 148,63 milioane de lei (fără TVA), având o durată de execuţie a lucrărilor de 22 de luni, antreprenor fiind asocierea Babcock Noell GmbH – SC Energomontaj SA. Acest contract presupune atât proiectarea cât si execuţia instalaţiei de desulfurare gaze de ardere la cazan nr. 7 din CET Govora. În urma măsurătorilor efectuate în faza de proiectare, de către antreprenor, s-au constatat diferenţe cu privire la suprafaţa de teren pe care urmează a fi amplasată investiţia, faţă de măsurătorile efectuate la faza studiu de fezabilitate, pe baza cărora a fost stabilit amplasamentul. Antreprenorul a informat autoritatea contractantă cu privire la aceste diferenţe, iar situaţia constatată s-a analizat, în vederea identificării unei soluţii, de către membrii Unităţii de Management a Proiectului, împreună cu membrii Unităţii de Implementare a Proiectului, conducerea CET, responsabiliul cu patrimoniul din cadrul CET, reprezentanţii Primăriei Râmnicu Vâlcea, reprezentanţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi SC Inteligis SRL, elaboratorul documentaţiei topometrice. Din analiza situaţiei s-a constatat că, fiind vorba despre un contract ce presupune atât proiectare, cât si execuţie, la faza studiu de fezabilitate nu se putea determina cu exactitate suprafaţa de teren pe care urmează a fi amplasată instalaţia de desulfurare, deoarece dimensiunile exacte ale acesteia depind de soluţia tehnică propusă de antreprenor în urma activităţii de proiectare.

(Petre Coman)

Leave a Response