|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

288 de societăţi din Vâlcea au intrat în dizolvare în primele nouă luni din acest an 

dizolvare-firma

Potrivit unei statistici realizate de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în primele nouă luni din acest an au fost 288 de societăţi din judeţ care au intrat în procedurile dizolvării, cu 33% mai puţin comparativ cu perioada similară a anului trecut. În cazul în care o societate nu este profitabilă, asociaţii sau acţionarii acesteia au posibilitatea de a opta fie pentru dizolvare-radiere, fie pentru suspendarea temporară a activităţii. Desfiinţarea unei firme parcurge, în principiu, două etape: dizolvarea şi radierea. În situaţia în care asociaţii nu se înţeleg cu privire la împărţirea bunurilor, apare şi o etapă intermediară, respectiv lichidarea firmei. Prima fază este dizolvarea, care se poate face voluntar, prin hotărârea asociaţilor (respectiv decizia asociatului unic), sau prin hotărâre judecătorească, în cazul în care între asociaţi apar neînţelegeri grave sau din diverse alte motive prevăzute de lege. În anumite situaţii, după dizolvare urmează lichidarea firmei. Dacă procedura de înscriere a unei firme la Registrul Comerţului durează doar câteva zile, cea de dizolvare se poate întinde de la câteva luni până la 4-5 ani, în funcţie de complexitatea cazului de lichidare. Motivele pentru care proprietarul sau proprietarii unei firme intenţionează să radieze societatea sunt diverse: cererea partenerilor de afaceri, din cauza lipsei de activităţi, au dispărut asociaţii sau din considerente personale. Pentru a-şi închide firma, asociatul unic trebuie să se prezinte la sediul Registrului Comerţului în raza căruia firma îşi are stabilit sediul social, cu un dosar care va include o cerere de radiere în original, o decizie a asociatului prin care se ia act de dizolvarea de drept a societăţii, ca urmare a expirării duratei de funcţionare. Se va decide apoi radierea societăţii, certificat emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la cel de contribuţii sociale, certificate de rol fiscal de la primărie, din care să rezulte că firma nu are datorii la bugetul local, situaţia financiară de lichidare şi dovezile privind plata taxelor şi tarifelor legale (taxa de timbru, timbre judiciare şi taxa de registru).

Leave a Response