|duminică, aprilie 11, 2021
  • Follow Us!

Anunţ privind decizia etapei de încadrare – ORAŞUL BĂILE OLĂNEŞTI, titular al proiectului „Asfaltarea străzilor Pleasa, Mura, Păcii, Vâlcele” 

ORAŞUL BĂILE OLĂNEŞTI, titular al proiectului „Asfaltarea străzilor Pleasa, Mura, Păcii, Vâlcele”, propus a fi amplasat în Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus amintit
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea str. Remus Bellu, nr. 6 din Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de Internet: office@apmvl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Leave a Response