|duminică, aprilie 11, 2021
  • Follow Us!

Angajare Sef de Producție Chimică pentru extinderea proiectului de industrie chimică situat pe Valea Oltului 

05_oltchim_interior_uzina_4_9fbe5aa38e

Pentru extinderea proiectului de industrie chimică situat pe Valea Oltului
căutam persoane dinamice si cu experiență care sa se alăture
echipei noastre în calitate de:
DENUMIREA POSTULUI Sef de Producție Chimică
FUNCȚII SUBORDONATE Dispeceri, Tehnologi, Şef Instalație A, Şef Instalație B, Sef Instalație C, Şef Instalaţie D, Şef Instalaţie E, Sef Instalație Ambalare.

RESPONSABILITĂŢI:

1. Asigură realizarea obiectivelor de producţie, coordonarea tuturor proceselor de producţie.

2. Coordonează şi răspunde de întreaga activitate a secțiilor de producţie, asigură continuitatea proceselor de producţie prin repartizarea adecvată a personalului şi resurselor materiale corespunzătoare

3. Coordonează şi conduce compartimentul Tehnologi si compartimentul Dispeceri.

4. Întocmeşte planurile de producţie de comun acord cu Departamentul de Vânzări.

5. Menţine o strânsă colaborare cu toate Departamentele societăţii.

6. Participă la elaborarea planurilor de reparații ale instalațiilor şi planurilor de investiții privind modernizarea, reconstrucția, extinderea sau modificarea echipamentelor tehnologice si a procesului tehnologic. Identifică şi soluţionează problemele legate de procesul de producţie, elimină problemele curente.

7. Asigură siguranţa propriei persoane şi siguranţa celorlalţi lucrători prin respectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă, anti-incendiu şi regulilor de protecție civilă.
8. Creează o atmosferă bună, amiabilă de lucru şi dezvoltă o cultură organizatorică care să faciliteze atingerea obiectivelor individuale şi colective.

9. Perfecţionează calificarea profesională şi promovează cunoştinţelor dobândite celorlalţi lucrători.

10. Elaborează şi implementează îmbunătăţiri în vederea optimizării proceselor de producţie.

11. Întocmeşte analize şi rapoarte pentru Comitetul Director al Societăţii.

CUNOŞTINŢE
DE SPECIALITATE • Cunoaşterea tehnologiei de fabricare a produselor chimice
• Experienţă în management proces de producție chimică
• Cunoștințe de management, abilitate de a conduce departamentul de producţie
• Cel puţin 10 ani de experienţă în managementul producţiei din industria chimică sau în producţia de mare gabarit.
EXPERIENŢĂ
ÎN DOMENIU Chimic, motorizare – producţia elementelor, producţia materialelor plastice sau de prelucrare, producţia materialelor de construcţii, producţia în domenii semi-automatizate şi aşa numitele „murdare”, materiale cu praf, producţia de materii prime pentru o utilizare ulterioară
STUDII Superioare tehnice, specializare Chimie
LIMBI STRĂINE Engleză – fluent oral şi scris
SISTEME IT Cunoștințe de operare calculator, sisteme de automatizare, ERP
ABILITĂŢI
Bun organizator, abilitatea de a lucra în echipa, capacitate de a face faţă situaţiilor de stres.
Abilitatea de a conduce un grup mare de angajaţi în schimburi, abilitatea de a reacţiona rapid la problemele care apar, capacitatea de a munci sub presiunea sarcinilor şi a timpului. Abilităţi absolut necesare în planificarea şi gestionarea timpului precum şi în repartizarea sarcinilor.

Pentru a aplica pentru această funcție vă rugăm să ne transmiteți un email la adresa: ruxandra.grigorescu@sorpeco.com.

Leave a Response