|sâmbătă, octombrie 24, 2020
  • Follow Us!

Reabilitarea drumului DJ 665 limită judeţ Gorj – Horezu va costa 50 milioane lei 

Reabilitarea drumului DJ 665 limită judeţ Gorj – Horezu va costa 50 milioane lei

Luna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 665, limită judeţ Gorj – Mariţa – Izvoru Rece – Vaideeni – Horezu”, la valoarea de 50 milioane de lei. În cadrul POR, Axa prioritară 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor urbane, precum şi construcţia sau reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean sau urban, având un rol important în economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a dezvoltării regiunilor şi a unor zone mai izolate în cadrul regiunilor. Luând în considerare starea drumurilor judeţene din judeţul Vâlcea şi oportunitatea de finanţare nerambursabilă prin POR, Consiliul Judeţean Vâlcea a depus ia Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia studiul de fezabilitate privind “Reabilitarea şi modernizare DJ 665 limită judeţ Gorj – Horezu”. Proiectul a fost aprobat de către Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Centru, dar a rămas în lista de rezervă a Domeniului de intervenţie 2.1 al Programului Operaţional Regional, care nu a primit finanţare până în prezent. Având în vedere că de la data întocmirii (anul 2007) şi aprobării documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul menţionat, respectiv anul 2008, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 8 din 31 ianuarie 2008 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii şi până în prezent s-au produs o serie de alunecări de teren, care au afectat platforma drumului, era imperios necesară revizuirea acestei documentaţii tehnico-economice. Pe sectoarele de drum unde starea tehnică a structurii rutiere existente a impus refacerea acesteia, datorita frecvenţei de apariţie a degradărilor grave şi a stării tehnice foarte rea, se va proceda la desfacerea şi îndepărtarea structurii rutiere existente şi reconstrucţia acesteia. Pe sectoarele de drum unde lăţimea existentă a drumului nu asigură dimensiunile prevăzute prin norme s-a procedat la lărgirea structurii rutiere existente prin realizarea unor casete de lărgire. Cota superioară a acestor straturi este la nivelul îmbrăcăminţii asfaltice existente. Peste aceste straturi se vor aplica straturile de ranforsare proiectate. Primul pod peste râul Cerna are o singură deschidere cu lumina de 7,5 m având suprastructura alcătuită din fâşii cu goluri. Lăţimea căii pe pod este de 6,3 m şi nu este prevăzut cu tortuare. Parapetul podului se constitue din lisa metalică montat pe o grindă de parapet. Al doilea pod peste Mariţa are o singură deschidere cu lungimea de 18 m având suprastructura alcătuită din fâşii cu goluri. Lăţimea căii pe pod este de 9 m, podul fiind prevăzut cu trotuare cu lungimea de 1 m, calea pe pod fiind delimitată cu borduri din beton de ciment. Parapetul podului este metalic montat pe grinda de parapet. Culeile podului sunt masive realizate din beton. Viiturile din ultimii ani au dezvelit culeea Vaideeni şi au intrat sub fundaţii. Lucrările prevăzute a se realiza pentru racodarea la drum a celor două poduri: decolmatarea albiei, curăţarea şi degajarea acesteia sunt condiţii obligatorii pentru accesul necesar lucrărilor de reparaţii, revizii, inspecţii; amenajarea acostamentelor; montarea de indicatoare cu denumirea obstacolului traversat; subzidirea culeilor; marcarea căii pe pod si pe rampe, inclusiv la intersecţiile cu drumurile laterale; lărgirea platformei rampelor la ambele capete ale podului şi racordul acesteia la profilul curent pe o lungime de minim 20 m; asigurarea racordurilor cu terasamentele prin aripi sau sferturi de con, având în vedere oblicitatea podului şi existenta zidurilor de sprijin din amonte de pod; lucrări de regularizare a albiei. Studiul de fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru sistemul rutier prevăzut în anexa 2.16 MDRT din actul normativ menţionat, a prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi cu cerinţele din Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2, Domeniul de intervenţie 2.1. – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane – inclusiv construcţia sau reabilitarea şoselelor de centură.

Leave a Response