Primăria Râmnicului vrea să modifice criteriile de acordare a locuinţelor sociale

duminică, 20 ianuarie 2013

Primăria Râmnicului vrea să modifice criteriile de acordare a locuinţelor sociale

Zilele trecute, Primăria Râmnicului a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care modifică criteriile în baza cărora se vor întocmi listele de priorităţi pentru acordarea locuinţelor sociale. Imediat după alegerile locale de anul trecut, a fost constituită, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuinţelor sociale şi au fost stabilite atribuţiile acesteia, iar prin HCL nr. 305/29 octombrie 2009 au fost aprobate criteriile în baza cărora se întocmesc listele de priorităţi pentru soluţionarea cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale. Întrunită în data de 10 ianuarie 2013, comisia socială a analizat criteriile de acces la o locuinţă socială şi de ierarhizare pe bază de punctaj şi a făcut propuneri pentru adoptarea unor noi criterii în baza cărora se întocmesc listele de priorităţi pentru soluţionarea cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale, criterii ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local.

Astfel, vor putea beneficia de locuinţe sociale persoanele sau familiile care: nu deţin şi nu au deţinut în proprietate sau coproprietate o locuinţă; nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Râmnicu Vâlcea; nu au fost evacuate dintr-o locuinţă sau dintr-un spaţiu de locuit, proprietate de stat sau proprietate a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Fac excepţie de la acestă prevedere coproprietarii locuinţelor obţinute prin moştenire, în indiviziune, în situaţia în care cota obţinută nu satisface exigenţele minimale de suprafaţă prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996. Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.

Au acces la locuinţă socială persoanele fizice care împreună cu familia au domiciliul stabil în municipiul Râmnicu Vâlcea şi la data analizării solicitării locuiesc efectiv în municipiu. Titularul cererii de atribuire a unei locuinţe sociale trebuie să aibă mimin 18 ani împliniţi. Cererea se face individual şi în nume propriu. În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua, luna, anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are o vechime mai mare. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se face în funcţie de situaţia locativă constatată la data analizării solicitărilor pentru atribuirea unei locuinţe sociale, având prioritate solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod imminent gravă. In cazul când departajarea nu se poate face nici după acest criteriu, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială - starea sănătăţii solicitantului de locuinţă sau a membrilor familiei acestuia.

(P.C.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe