|duminică, octombrie 25, 2020
  • Follow Us!

Judeţul Vâlcea are în mod oficial 115.000 de pensionari cu acte în regulă 

• La o populaţie totală de 355.000 de oameni,

Judeţul Vâlcea are în mod oficial 115.000 de pensionari cu acte în regulă

În data de 22 ianuarie 2013, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea a avut loc şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural Vâlcea, convocată prin Ordinul Prefectului nr. 12/11 ianuarie 2013 şi prezidată de prefectul Mircea Nadolu. Cu acest prilej, Gabriel Andreescu, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Vâlcea, a prezentat activităţile desfăşurate în anul 2012 de instituţia pe care o conduce. Acestea au fost în principal legate de stabilirea şi plata prestaţiilor de asigurări sociale, din care pensii în număr total de circa 115.000, din care de limită de vârstă – 61.600, pensii anticipate – 115 şi anticipate parţiale – 550, pensii de invaliditate – 25.000, pensii de urmaş – 13.500, pensii pentru activitatea în sectorul agricol – 13.600, pensii IOVR – 200, indemnizaţii totale – 24.400, din care veterani de război 3.500, indemnizaţie socială minimă garantată – 10.800, indemnizaţii Legea 309/2002 – 3.600, 5.600 de ajutoare pentru soţul supravieţuitor conform Legii 578/2004.

Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea a instrumentat în anul 2012 un număr total de 26.820 dosare şi cereri privind plata prestaţiilor sociale. Casa Judeţeană de Pensii, în calitate de terţ poprit, a desfăşurat în cadrul Compartimentului Plăţi Prestaţii activitatea de recuperare către creditorii pensionarilor, a sumelor ce li se cuvin în condiţiile Codului de procedură civilă şi a Codului Fiscal având obligaţia, conform Legii, de a confirma creditorilor în termen începerea măsurilor de executare. Titlurile executorii înregistrate au fost verificate pentru îndeplinirea condiţiilor de formă şi fond după care au fost calculate şi eşalonate ratele lunare, funcţie de cuantumul pensiei şi al sumelor de recuperat. Titlurile executorii au provenit în cea mai mare parte de la Administraţiile Financiare ale Primăriilor pentru taxe şi impozite restante, de la bănci pentru împrumuturi nerambursate în termen, executori judecătoreşti, pensii de întreţinere şi titluri executorii trimise de Casa de Asigurări de Sănatate pentru recuperarea de la beneficiarii de pensie care realizeaza venituri lunare altele decat pensiile, a contribuţiei datorate şi recalculate conform Legii.

În perioada 1 – 31 ianuarie 2012 au fost primite şi onorate la plata prin virarea sumelor în conturile creditorilor, un număr de 3.485 titluri executorii. Suma totală a reţinerilor din pensii efectuate în anul 2012 se cifrează la 3.523.389 lei. Au fost întocmite 1.617 răspunsuri cu informaţii solicitate de creditori sau de pensionarii cu reţineri din drepturi. Periodic, au fost efectuate verificări privind plata nelegală a prestaţiilor incompatibile, reprezentand pensii anticipate, anticipate parţial, pensii de invaliditate gradul I şi II, pensii de urmaş, beneficiari ai Legii nr. 341/2004, acordate persoanelor care au realizat simultan şi venituri de natură salarială. Au fost întocmite decizii de infiinţare debit şi debitele au fost umarite pană la încasarea integrală a acestora. În anul 2012 au fost achitate 4.326 ajutoare de deces în cuantum de 2.117 lei/persoană pentru pensionarii sistemului public de pensii şi 1.059 lei pentru membru de familie al pensionarului.

În cursul anului 2012 s-au înregistrat 94 de cereri de acordare a drepturilor de pensie şi de certificare a stagiului de cotizare realizat în România în baza regulamentelor europene. În cursul anului 2012 au fost expertizate şi încadrate în grade de invaliditate 939 de persoane din care 395 femei şi 544 bărbaţi, au fost revizuite medical 16.711 persoane şi au fost depensionate fiind considerate apte de munca 142 persoane. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 a stabilit pentru anul trecut un câştig mediu salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat de 2.117 lei. Plafonul maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru anul 2012 a fost de 10.855 lei (de cinci ori câştigul salarial mediu brut), iar nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială a fost de 741 lei.

Leave a Response