În România, aproape jumătate din totalul populaţiei trăieşte în mediul rural, iar rata sărăciei de la sate o depăşeşte net pe cea de la oraşe

miercuri, 23 ianuarie 2013

În România, aproape jumătate din totalul populaţiei trăieşte în mediul rural,
iar rata sărăciei de la sate o depăşeşte net pe cea de la oraşe

La nivelul trimestrului III al anului 2012, numărul persoanelor ocupate în mediul rural este mai mic decât cel din mediul urban, respectiv 4342 mii persoane fa╚øă de 5115 mii persoane (Institutul Na╚øional de Statistică). Rata sărăciei în mediul rural este mai mare decât cea din mediul urban (la nivelul anului 2010 se înregistra 27,1% în mediul rural, 9% în mediul urban conform Ministerul Muncii, Familiei, Protec╚øiei Sociale ╚Öi Persoanelor Vârstnice).

Pentru a răspunde acestor provocări, SC Global Commercium Development SRL împreună cu partenerul său transna╚øional Nanfor Iberica (Spania) implementează în jude╚øul Vâlcea proiectul “COMUNact ÔÇô comunitate activă pentru ocupare deplină”.
Acesta este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea cadrului de organizare, func╚øionare şi promovare activă a unor structuri şi mecanisme operaţionale eficiente pentru resursele umane, în vederea facilitării şi dezvoltării profesionale şi personale, ca principali indicatori de creştere a gradului de sustenabilitate în zonele rurale din judeţul Vâlcea.

Obiectivele specifice constau în dezvoltarea unor reţele de parteneriat la nivel local şi zonal, în 6 comunităţi rurale - Ioneşti, Lăpuşata, Copăceni, Vaideeni, Stoeneşti, Buneşti - , creşterea gradului de integrare socio-profesională pentru cel puţin 120 de persoane, prin programe integrate de dezvoltare de competenţe practice în domenii specifice zonei rurale a Vâlcei, îmbunătă╚øirea culturii antreprenoriale şi creşterea numărului de persoane care demarează afaceri/activităţi independente în domenii non-agricole.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 200 de persoane inactive, 200 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 100 şomeri, 100 şomeri tineri, 25 de manageri din mediul rural, 25 de angajaţi din mediul rural. Prin proiect va fi facilitată, pe termen lung, aplicarea unor măsuri şi soluţii active de ocupare a persoanelor defavorizate din mediul rural. În plus, proiectul determină dezvoltarea şi menţinerea unei atitudini pozitive faţă de integrarea socio-profesională, creşterea responsabilităţii personale în căutarea unui loc de muncă, optimizarea comportamentului creativ, a autonomiei, precum şi creşterea implicării comunităţii locale în dezvoltarea locală a ocupării şi sustenabilităţii zonei respective.

Meşteşugurile joacă un rol important în tradiţia, dar şi în economia unei ţări, prin furnizarea de produse şi servicii necesare comunităţilor locale şi prin crearea de locuri de muncă.

Acest sector se confruntă însă cu diverse dificultăţi: acces limitat la informaţii, resurse financiare reduse, posibilităţi scăzute de protecţie şi valorificare a produselor, competenţe antreprenoriale slab dezvoltate. Eforturile de dezvoltare a sectorului meşteşugurilor este esenţial, atât pentru creşterea economică la nivel regional sau naţional, cât şi la nivel European. Proiectul “COMUNact ÔÇô comunitate activă pentru ocupare deplină” îşi propune să susţină dezvoltarea regională prin promovarea produselor şi meşteşugurilor tradiţionale specific zonei Vâlcei şi să încurajeze dezvoltarea de activităţi economice viabile, în special în domeniul meşteşugurilor şi produselor tradiţionale. Toate acestea vor conduce la îmbunătăţirea situaţiei economice zonale şi la o mai bună integrare socială.

Persoanele din grupul ţintă (şomeri, şomeri tineri, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă) ce apar╚øin comunităţilor rurale Ioneşti, Lăpuşata, Copăceni, Vaideeni, Stoeneşti, Buneşti şi doresc să fie sprijinite prin intermediul proiectului se pot adresa echipei proiectului - persoană de contact Teodora Simona Cornoiu: [email protected], tel. 0765 535 660.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe