|vineri, ianuarie 22, 2021
  • Follow Us!

Populaţia Râmnicului va plăti un preţ de 4,4 lei/mc pentru apa potabilă 

• În urma unei aprobări date de Consiliul Local, de la 1 ianuarie

Populaţia Râmnicului va plăti un preţ de 4,4 lei/mc pentru apa potabilă

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis mandatarea reprezentantului în adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA” Vâlcea, pentru trecerea la tariful unic, stabilirea, ajustarea şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator precum şi mandatarea asociaţiei pentru a încheia actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de apă şi canalizare. Astfel, de la 1 ianuarie 2013, populaţia va plăti un preţ de 4,4 lei/mc pentru apă potabilă, 1,22 lei/mc la canalizare şi 2,16 lei/mc la epurare, iar pentru restul utilizatorilor tarifele vor fi următoarele: apă – 3,55 lei/mc, canalizare – 0,98 lei/mc şi epurare – 1,74 lei/mc. Preţurile la apa potabilă şi tariful la canalizare pentru populaţie conţin TVA în cotă de 24%, iar cele pentru restul utilizatorilor nu conţin TVA. De asemenea, consilierii locali l-au împuternicit pe primarul Emilian Frâncu să aprobe încheierea actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1/18 noiembrie 2008 şi să acorde mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA” Vâlcea să încheie şi să semneze prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea actul adiţional.

(Petre Coman)

Leave a Response