Fenomenul de uscare a pădurilor de răşinoase din Munţii Lotrului este în regres

joi, 20 decembrie 2012

• Ministrul Mediului aduce veşti bune:

Fenomenul de uscare a pădurilor de răşinoase din Munţii Lotrului este în regres

Luna trecută, ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, a transmis public mai multe precizări cu privire la fenomenul de uscare a pădurilor de răşinoase din bazinul Lotrului, în urma solicitărilor venite din partea mai multor parlamenatri de Vâlcea. Fenomenul de uscare a arboretelor de răşinoase, cu excepţia uscării arboretelor de pin şi brad, este produs ca urmare a creşterii dinamicii atacurilor produse de gândacii de scoarţă ai molidului (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) mai nou şi de către Ips duplicatus în judeţul Suceava. Creşterea dinamicii intensităţii atacurilor gândacilor de scoarţă ai molidului din ultimii ani a fost favorizată în special de către factorii abiotici (secetă prelungită, temperaturi medii diurne ridicate pe perioade lungi de timp), de către factori antropici (nerespectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase din arboretele predispuse acestor atacuri, neluarea măsurilor ferme de combatere şi de prevenire a acestui dăunător de către structurile silvice cu responsabilitate în acest sens), precum şi de către alte cauze cu caracter local. “Având în vedere evoluţia acestui fenomen, care se manifestă pe suprafeţe cu păduri de molid şi amestecuri de răşinoase şi foioase din toată ţara, a faptului că factorii favorizanţi abiotici nu pot fi influenţaţi, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare precum şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva vor impune diminuarea influenţei celorlaţi factori favorizanţi prin luarea de măsuri foarte ferme de către toate structurile silvice de stat şi private, constând în principal din obligarea tuturor operatorilor economici care exploatează arborii infestaţi să-i cojească cu expunerea cojilor la soare sau cu îngroparea acestora, scoaterea în totalitate a materialelor lemnoase din parchete sau de pe căile de scos apropiat, iar din partea structurilor silvice să fie responsabilizat personalul silvic pentru a identifica în timp util arborii infestaţi, punerea în valoare a acestora iar până la scoaterea acestor arbori din pădure, aceştia să fie cojiţi.

Pe linia prevenirii atacurilor de gîndaci ele scoarţă se impune în primul rând culegerea datelor din teren cu responsabilitate de către întreg personalul silvic în vederea întocmirii prognozelor reale a atacurilor de ipidae, aplicarea combaterii integrate constând din amplasarea corespunzătoare a curselor feromonale cu aripi amorsate cu feromoni Atratyp şi Atrachalc, amplasarea arborilor cursă clasici din arbori infestaţi pe picior şi cojirea lor în timp util, a arborilor de control precum şi alte metode de combatere şi prognoză prevăzute în normele tehnice de protecţie a pădurilor. De asemenea se va interzice cu desăvârşire lăsarea în parchete a materialelor lemnoase de răşinoase cu diametre mai mari de 5 cm necojite după expirarea termenelor de exploatare, în special în perioada seszonului de vegetaţie (1 aprilie - 1 octombrie). De asemenea, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare precum şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva vor efectua prin structurile centrale şi teritoriale controale permanente pe teren şi în documentaţiile ocoalelor silvice care au înregistrat focare de ipidae pentru a verifica corectitudinea calculării prognozelor atacurilor de ipidae pentru anul următor, măsuri aplicate de personalul silvic cu atribuţiile în acest domeniu. Ocolul Silvic Voineasa, din cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea, administrează o suprafaţă de 19.171 ha fond forestier proprietate publică a statului, din care 13.634 ha păduri de răşinoase.

Acestea reprezintă 30% din suprafaţa pădurilor de răşinoase din bazinul superior al Lotrului şi Latoriţei (45.419 ha). Conform ┬½Statisticii dăunătorilor şi dinamicii focarelor active┬╗ din anii anteriori, suprafeţele infestate cu gândaci de scoarţă au evoluat, pe raza Ocolului Silvic Voineasa, astfel: 168 ha, cu intensitatea atacului slabă, în anul 2009; 793 ha, cu intensitatea atacului puternică, în anul 2010; 1.263 ha, cu intensitatea atacului puternică şi foarte puternică, în anul 2011; 526 ha, cu intensitatea atacului puternică şi foarte puternică, în anul 2012. în vederea monitorizării, prevenirii şi combaterii gândacilor de scoarţă, Direcţia Silvică Vâlcea şi Ocolul Silvic Voineasa au acţionat pentru punerea în valoare a arborilor doborâţi sau rupţi de vânt sau zăpadă, uscaţi, precum şi a celor infestaţi pe picior, partizile constituite fiind licitate, adjudecate şi autorizate spre exploatare. De asemenea, în anul 2011, în pădurile proprietate publică a statului au fost instalate 220 curse feromonale şi 77 arbori cursă, respectiv 420 şi 475 în anul 2012. Din datele prezentate reiese faptul că evoluţia dăunătorilor a înregistrat în anul 2012 un regres faşă de anii anteriori. În anul 2013 Direcţia Silvică Vâlcea, prin Ocolul Silvic Voineasa, va continua monitorizarea evoluţiei populaţiilor de gândaci de scoarţă prin amplasarea curselor feromonale şi a arborilor cursă. Totodată, va acţiona pentru punerea în valoare a arborilor doborâţi/rupţi de vânt sau zăpadă, uscaţi şi a celor infestaţi pe picior, precum şi pentru evacuarea acestora din fondul forestier la termenele prevăzute de instrucţiunile în vigoare. În zona ce face obiectul interpelării majoritatea fondului forestier este proprietate privată, aparţinând atât persoanelor juridice, cât şi fizice. Pentru asigurarea serviciilor silvice aceştia au încheiat contracte cu ocoale silvice private. Precizăm că situaţia infestărilor cu gândaci de scoarţă este cunoscută atât la nivelul ITRSV Râmnicu Vâlcea, cât şi la Instituţia Prefectului Vâlcea”, a precizat ministrul Rovana Plumb.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe