|duminică, ianuarie 17, 2021
  • Follow Us!

Deputatul Vasile BLEOTU a încasat ILEGAL timp de 5 ANI două salarii de la statul român 

• O mare lovitură primită de USL pe Colegiul Drăgăşani: ANI a câştigat în instanţă războiul cu candidatul USL

Deputatul Vasile BLEOTU a încasat ILEGAL timp de 5 ANI două salarii de la statul român

Luni, 3 decembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat în dosarul de incompatibilitate al deputatului (încă!) Vasile Bleotu, de la PSD, dosar finalizat de inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) la începutul acestui an. Astfel, în dosarul nr. 617/2/2012, având ca obiect anularea actului administrativ “Raport evaluare 961/G/II/6 ianuarie 2012”, Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul formulat de Vasile Bleotu şi a dat câştig de cauză ANI. Inspectorii ANI au constatat în ianuarie 2012 că Vasile Bleotu se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 20 decembrie 2007 şi până în prezent, întrucât deţinea, simultan, atât calitatea de deputat în Parlamentul României, cât şi funcţia de director economic în cadrul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB).

Dosarul se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. În urma evaluărilor demarate de ANI la 10 noiembrie 2010, s-au constatat următoarele: Vasile Bleotu se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 20 decembrie 2007 – în prezent, întrucât deţine, simultan, atât calitatea de deputat în Parlamentul României, cât şi funcţia director economic în cadrul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB), încălcând, astfel, dispoziţiile art. 81, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 20 decembrie 2007 – în prezent, Vasile Bleotu deţine calitatea de deputat în Parlamentul României. De asemenea, Vasile Bleotu deţine, începând cu data de 18 februarie 2005 – în prezent, funcţia de director economic în cadrul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB). Conform prevederilor art. 81, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, “calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al Guvernului”.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de trei ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate. Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilităţii, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare”.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response