Consiliul Local a avizat documentaţia de reactualizare a PUG al municipiului Râmnicu Vâlcea

joi, 6 decembrie 2012

Consiliul Local a avizat documentaţia de reactualizare a PUG al municipiului Râmnicu Vâlcea

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a avizat documentaţia de urbanism “Reactualizarea Planului Urbanistic General a municipiului Râmnicu Vâlcea”. Conform Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin HCL nr. 96 din 31 martie 2011, pentru documentaţiile de urbanism aflate în curs de elaborare şi avizare, informarea şi consultarea publicului constituie o etapă obligatorie. Pentru elaborarea documentaţiei de urbanism, conform temei de proiectare întocmite de firma Urban Proiect Bucureşti şi ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al PUG, sunt prevăzute patru etape: etapa de documentare - verificarea suportului topografic existent şi a limitelor administrative teritoriale ale municipiului, analiza documentaţiilor elaborate anterior, relaţii periurbane, relaţia în teritoriu cu localităţile adiacente; studii de fundamentare (studiu de trafic, studiu geotehnic şi hidrologic, studiu istoric, studiu privind infrastructura edilitară majoră, studiu privind intravilanul existent şi analiza propunerii de extindere, studiul privind analiza spaţiilor verzi, evoluţia activităţilor economice, evoluţia socio-demografică, analiza multicriterială şi propuneri cu caracter director privind priorităţi de dezvoltare; preluarea concluziilor şi recomandărilor apărute ca urmare a informării şi consultării publicului de către instituţiile interesate; preluarea condiţiilor din avize sau acorduri şi redactarea finală a documentaţiei de urbanism (aprobarea documentaţiei de către Consiliul Local).

Pentru primele două etape a fost prezentat Consiliului Local raportul informării şi consultării publicului ce a fost însuşit prin HCL nr. 99 din 31 martie 2011, iar pentru etapa a treia, raportul informării si consultării publicului a fost însuşit prin HCL nr. 88 din 29 martie 2012. Însuşirea de către Consiliul Local a propunerilor din documentaţiile de urbanism sunt impuse de reglementările legale privind transparenţa decizională şi participarea publicului la luarea deciziilor care privesc dezvoltarea durabilă a municipiului. Limitele administrativ-teritoriale ale municipiului, având ca temei legal Legea nr. 2/1968 a împărţirii administrative-teritoriale, au fost stabilite în baza metodologiei de aplicare a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare şi a Ordinului Prefectului nr. 430 din 25 august 2010 pentru identificarea şi recunoaşterea limitelor administrative-teritoriale. Recunoaşterea hotarului municipiului s-a făcut prin încheierea proceselor-verbale cu reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale învecinate: comuna Vlădeşti, comuna Mihăeşti, oraşul Ocnele Mari, comuna Goleşti, comuna Dăeşti, comuna Budeşti, comuna Bujoreni şi a reprezentanţilor OCPI Vâlcea. Pe parcursul elaborarii documentaţiei au fost întocmite studii de specialitate, solicitate de către avizatori, şi anume: memoriu de specialitate privind localizarea şi delimitarea ariei naturale protejate ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior (necesar pentru obţinerea avizului Companiei de Servicii şi Consultanţă SA şi a avizului de mediu); studiu de fundamentare şi delimitare a zonelor protejate, solicitat de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru care s-a obţinut avizul favorabil; studiu geotehnic “Evidenţierea zonelor de risc”, întocmit de SC Befac SRL pentru teritoriul administrativ al municipiului şi preluat de elaborator în documentaţia de urbanism; raportul de mediu întocmit de SC Amec SA Bucureşti.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe