|sâmbătă, ianuarie 16, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat acordarea unor beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete sociale 

Consiliul Local a aprobat acordarea unor beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete sociale

La finele lunii noiembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat cu unanimitate de voturi acordarea unor beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete sociale, persoanelor vârstnice din Râmnicu Vâlcea. Astfel, vor fi acordate trei tipuri de ajutoare: indemnizaţiile prevăzute de HCL 269/30 octombrie 2012, acordate persoanelor nonagenare; indemnizaţia de fidelitate pentru cuplurile care sărbătoresc împlinirea a 50 de ani de căsătorie, prevăzută de HCL 31/2008, cu modificările ulterioare; ajutoare alimentare, servicii medicale şi medicamente sau servicii de curăţenie prestate de firme specializate, pentru persoanele vârstnice asistate la domiciliu prin DPS. Menţionăm că sumele necesare acordării tichetelor sociale, pe tipuri de beneficiari (60.000 lei – indemnizaţii de fidelitate; 90.000 lei – indemnizaţii pentru persoane nonagenare; 24.000 – pentru persoanele vârstnice asistate la domiciliu) au fost deja avute în vedere la previzionarea bugetului DPS pe anul acesta.

Problematica vârstnicilor a fost şi este înscrisă pe agenda publică a municipalităţii, care a promovat permanent acţiuni sociale concrete şi conjugate, menite să influenţeze o evoluţie în sensul autonomiei şi bunăstării vieţii vârstnicilor, al îmbătrânirii sănătoase, al asigurării unei vieţi demne şi să promoveze respectul pentru cei care au contribuit la bunăstarea comunităţii din care fac parte. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2008, cu modificările ulterioare, s-a aprobat acordarea unei indemnizaţii de fidelitate pentru cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, în cuantum de 600 lei (beneficiari în medie 90 cupluri/an. Prin Direcţia de Protecţie Socială – “Programul de asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice” s-au acordat pachete cu alimente şi medicamente celor 20 de persoane asistate, cu ocazia unor evenimente şi sărbători religioase (8 Martie, sărbătorile de Paşte şi Crăciun, Ziua Internaţională a Vârstnicului – 1 octombrie). Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 269/30 octombrie 2012 s-a aprobat acordarea, o singură dată, a unei indemnizaţii al cărei cuantum variază între 500 lei şi 700 lei pentru persoane nonagenare, pentru fiecare grupă de vârstă (90-94 ani, respectiv 95-99 ani). Pentru anul în curs, sumele necesare acordării primelor două beneficii au fost alocate în bugetul Direcţiei de Protecţie Socială – cap. 68.02. “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale”. Anul 2012 a fost desemnat ca “An European al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii”, prin această semnificaţie deosebită dorindu-se să se încurajeze şi să se sprijine statele membre în mobilizarea potenţialului persoanelor vârstnice şi crearea de noi oportunităţi care să permită acestui segment de populaţie să aibă un rol activ în comunitatea din care fac parte.

La nivel naţional, legislaţia în vigoare în domeniul asistenţei sociale stabileşte că protecţia persoanelor vârstnice este o obligaţie a autorităţilor locale, iar plata beneficiilor sociale pentru această categorie se poate efectua prin: mandat poştal, cont bancar, tichete sociale sau altă formă de plată. Tichetele sociale sunt bonuri valorice emise de unităţi specializate, la cererea instituţiilor de asistenţă socială, care pot fi folosite restricţionat într-o reţea de unităţi care furnizează produse şi servicii necesare persoanelor aflate în situaţie de dificultate. Utilizarea tichetelor elimină astfel riscurile ca persoanele asistate să întrebuinţeze banii în alte scopuri decât pentru acoperirea nevoilor de bază. Efortul autorităţilor publice pentru acordarea beneficiilor sociale în “tichete sociale” este minim, întrucât gestionarea sistemului (emiterea bonurilor valorice, crearea reţelei de furnizori, siguranţă, control, transparenţă, raportare) este asigurată în întregime de instituţiile emitente. Implementarea sistemului “tichetelor sociale” prezintă avantaje atât pentru beneficiari, cât şi pentru autorităţile locale: scutirea de la plata impozitului pe venit a contravalorii produselor şi serviciilor care fac obiectul activităţii de asistenţă socială; posibilitatea utilizării tichetelor sociale într-o reţea de unităţi afiliate, creată special pentru a răspunde nevoilor persoanelor asistate social; educarea persoanelor asistate în a-şi asuma responsabilitatea în privinţa reintegrării lor sociale.

Leave a Response