CJ Vâlcea va contracta un credit de 290.000 euro pentru cofinanţarea a două proiecte europene

duminică, 30 decembrie 2012

CJ Vâlcea va contracta un credit de 290.000 euro pentru cofinanţarea a două proiecte europene

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat, zilele trecute, propunerea de contractare a unei finanţări rambursabile interne în sumă de 1,3 milioane de lei (290.000 euro), pe termen de şase luni, pentru realizarea a două investiţii de interes public judeţean. Astfel, 1 milion de lei va fi alocat pentru cofinanţarea proiectului “Reabilitare şi modernizare DJ 648 Ioneşti Olanu - limită judeţul Olt şi construcţie două poduri din beton armat”, iar 300.000 lei vor fi repartizaţi pentru proiectul “Consolidare, modernizare, extindere şi dotarea Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni”. La primul proiect execuţia lucrărilor este în plină desfăşurare, stadiul fizic fiind realizat în procent de 40%, iar al doilea obiectiv este finalizat, urmând a se face ultimele decontări. Potrivit prevederilor din contractele de finanţare încheiate cu autoritatea de management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite.

Având în vedere că încasările în baza cererilor de rambursare se efectuează într-un interval cuprins între 3-6 luni, este necesară asigurarea din partea Consiliului Judeţean Vâlcea a fluxului de numerar cât şi a contribuţiei proprii în realizarea proiectelor la efectuarea şi plata cheltuielilor. Ca urmare acestui fapt, Direcţia Programe şi Relaţii Externe a solicitat conducerii CJ Vâlcea asigurarea fondurilor pentru implementarea proiectelor prin contractarea unui credit. În acest sens, au fost solicitate în scris la mai multe unităţi bancare oferte privind contractarea unui credit, iar ulterior, după primirea răspunsului, conducerea Consiliului judeţean Vâlcea a organizat o întâlnire cu reprezentanţii acestora. În urma discuţiilor, au răspuns la aceste solicitări două unităţi bancare, respectiv: Banca Transilvania - cu o ofertă de 1,3 milioane de lei; Raiffeisen Bank - cu o ofertă de 1,2 milioane de lei.

Ofertele solicitate au avut în vedere contractarea unui credit ale cărui costuri totale să nu depăşească echivalentul în lei a 15.000 euro pe o perioadă de şase luni de zile, corespunzător cererilor de rambursare. Autoritatea contractantă va proceda la achiziţionarea directă a creditului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, se va asigura integral plata: serviciului anual al datoriei publice locale; oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes judeţean; alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursării aferente realizării obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre. În conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, consiliul judeţean poate aproba, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea de împrumuturi interne, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes judeţean, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Potrivit HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, ordonatorul principal de credite, are obligaţia în cazul în care contractează finanţări rambursabile interne, să publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vâlcea, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date: hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări sau completări ale acesteia; valoarea finanţării rambursabile contractate; gradul de îndatorare; durata serviciului datoriei publice locale a finanţării rambursabile, cu precizarea duratei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile; plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă. Datele menţionate se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat. Mai spunem că pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media veniturilor proprii realizate pe ultimii 3 ani, anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile care urmează să fie contractată, constituite din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit.

Întrucât creditul de 290.000 de euro va fi utilizat pentru asigurarea fondurilor necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a căror contractare se solicită autorizarea, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe